Plany zajęć są już gotowe!

plany mogą ulec zmianom

informujemy o nowych zarządzeniach Rektora UŁ:

  nr 109 z dnia 16.09.2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 53 Rektora UŁ z dnia 11.04.2019 r. w sprawie zasad i trybu szkolenia w Uniwersytecie Łódzkim studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: załącznik zarz. nr 109 z 16.09.2019 r.

Bibliotekarz Kompletny Animator Życia Społecznego

Pierwszy wykład z serii odbędzie się 28 kwietnia w budynku Wydziału Filologicznego (Łódź, ul. Pomorska 171/173). Zapraszamy na prelekcję dr Włodzimierza Andrzeja Rostockiego pt. „W poszukiwaniu emocji. Mechanizmy odbioru literatury popularnej (w perspektywie psychologii i socjologii emocji)   29 kwietnia aula A5 w godzinach 12:30 14:30