aktualizacja planów zajęć

24.02.2020

Komunikat w sprawie organizacji zajęć semestru 2020/2021 zima

Szanowni Państwo, W trakcie nadchodzącego semestru, z uwagi na panującą sytuację, większość zajęć będzie się odbywać w formie zdalnej. Spowodowane jest to faktem ograniczeń w dysponowaniu salami dydaktycznymi. Dla każdego kierunku został wyznaczony jeden dzień w tygodniu, w trakcie którego będą mogły odbywać się zajęcia stacjonarne. Dla naszej Katedry jest to WTOREK. Wymienione zajęcia będą…

Zmiana zasad funkcjonowania Uniwersytetu Łódzkiego w semestrze zimowym

Zgodnie z Zarządzeniem nr 174 Rektora UŁ z dnia 18.09.20202 r. Uniwersytet Łódzki będzie działać na zmienionych zasadach. Od dnia 21 września 2020 r. preferowana będzie praca w formie stacjonarnej, z zachowaniem szeregu regulacji zapewniających bezpieczeństwo studentów i pracowników. Wszystkie informacje znajdują się na stronie: https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/ul-bardziej-stacjonarnie-zarzadzenie-rektora-ul

Obrony w sesji letniej 2019/2020

Informujemy, że aby obronić pracę dyplomową w terminie sesji letniej egzaminacyjnej (24 sierpnia -24 września 2020) – uwzgledniając wszystkie procedury związane z wgraniem pracy do APD, przygotowaniem recenzji, wygenerowaniem protokołów – gotowe prace należy przedłożyć promotowi najpóźniej 10 września 2020 r.