informujemy o nowych zarządzeniach Rektora UŁ:

 

  1. nr 109 z dnia 16.09.2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 53 Rektora UŁ z dnia 11.04.2019 r. w sprawie zasad i trybu szkolenia w Uniwersytecie Łódzkim studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

załącznik

zarz. nr 109 z 16.09.2019 r.