A brief history of book and readership in Poland

5 kwietnia 2022 r. dr Zbigniew Gruszka  wygłosił dla 30-osobowej grupy uczniów i nauczycieli  z Bułgarii, Grecji, Rumunii i Turcji wykład pt. „A brief history of book and readership in Poland”. Goście odwiedzili Wydział Filologiczny w trakcie pobytu zorganizowanego przez Szkołę Podstawową Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego w ramach programu ERASMUS. Po wykładzie zakończonym quizem zwiedzili Bibliotekę Wydziałową, po której oprowadził ich pracownik biblioteki Pan Adam Śmiech.