Konkurs na Najlepsze Prace Licencjackie i Magisterskie roku akademickiego 2020/2021 rozstrzygnięty!

W dniu 23 maja 2022 r. nastąpiło rozstrzygnięcie drugiej edycji Konkursu na Najlepsze Prace Licencjackie i Magisterskie z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz nauk o kulturze i religii w Katedrze Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego.

W grupie prac licencjackich:

I miejsce: Anna Sikorska – Diagnoza wiedzy, umiejętności i postaw studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu

II miejsce: Patrycja Bursiak – Wizerunek marki Zalando na przykładzie wybranych mediów społecznościowych

III miejsce: Adam Matuszewski – Temat infobrokeringu w wybranych źródłach internetowych dla przedsiębiorcy .

 

W grupie prac magisterskich:

I miejsce: Daria Świderska – Architektura serwisu www.dermedic.pl w optyce User Experience

II miejsce: Paulina Cicha – Porównanie architektury informacji wybranych komercyjnych platform streamingowych

III miejsce: Michał Zdrojewski – Społeczna świadomość dotycząca portali fact-checkingowych w świetle badania studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Praca magisterska Darii Świderskiej będzie reprezentowała osiągnięcia Katedry Informatologii i Bibliologii UŁ w konkursie pn. Nagroda Młodych im. Prof. Marii Dembowskiej organizowanym cyklicznie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Serdecznie gratulujemy Naszym Absolwentkom i Absolwentom.

Bardzo dziękujemy Autorom, którzy wzięli udział w Konkursie.

W imieniu Komisji Konkursowej – prof. Stanisława Kurek-Kokocińska