dr hab. prof. UŁ Ewa Andrysiak Damą Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że emerytowana pracownik naszej Katedry, członkini Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i prezes Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu – prof. Ewa Andrysiak – podczas uroczystego posiedzenia Towarzystwa Bibliofilów w Warszawie 14 października otrzymała najwyższe odznaczenie bibliofilskie, Order Białego Kruka ze Słonecznikiem (Signum Albi Corvi cum Heliantho).

Odznaczenie to, ustanowione przez Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki w 1976 r., nadawane jest w uznaniu wybitnej działalności bibliofilskiej oraz zasług dla upowszechniania książki.