Konferencja „Biblioteka dla każdego”

W dniach trwania konferencji 20/21.10:

I rok lic:  cały rok jest zwolniony z zajęć zajęć dydaktycznych.
I rok mgr: zwolnione są tylko osoby, które zgłosiły się do udziału w konferencji.