Medale za Chlubne Studia

Studentki naszej Katedry otrzymały Medale Studentów za chlubne studia dla absolwentów roku 2021/2022. Kierownik i wszyscy pracownicy Katedry serdecznie gratulują sukcesu!

Natalia Chojnacka – za studia licencjackie „Informacja w środowisku cyfrowym” (obecnie studentka pierwszego roku studiów magisterskich „Informatologia z biznesowym językiem angielskim”

Patrycja Simkiewicz – za studia magisterskie „Informatologia w biznesowym językiem angielskim”