Adiunkt

e-mail: agata.walczak-niewiadomska@uni.lodz.pl

tel.: +48 635-53-85

konsultacje w semestrze letnim

środy 10.00-11.00 (stacjonarnie, pok. 2.14)

 

ORCID: 0000-0002-9292-1805

 

 


Spis treści

 1. Wykształcenie
 2. Obszary zainteresowań badawczych
 3. Aktualnie realizowane tematy badawcze
 4. Funkcje
 5. Dydaktyka
 6. Konferencje i warsztaty
 7. Bibliografia
 8. Nagrody

Wykształcenie

 • 1996-2001 studia wyższe magisterskie na kierunku: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
 • czerwiec 2001 uzyskanie dyplomu Magistra Nauk Filologicznych o specjalności Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa. Uniwersytet Łódzki
 • 2002-2006 studia doktoranckie w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego
 • czerwiec 2006 uzyskanie dyplomu Doktora Nauk Humanistycznych w zakresie Bibliologii. Uniwersytet Wrocławski
 • maj 2020 uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk o mediach i komunikacji społecznej. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tytuł pracy magisterskiej:

„Magdalena Samozwaniec i jej twórczość: studium bio-bibliograficzne”

Tytuł pracy doktorskiej:

„Księgozbiór i zamiłowania bibliofilskie księdza Jana Sobczyńskiego w świetle jego działań społecznych i kulturalnych”

Tytuł pracy habilitacyjnej:

„Wczesna alfabetyzacja i jej miejsce w działalności bibliotek publicznych”

 

Obszary zainteresowań badawczych

 • biblioteki publiczne dla dzieci
 • wczesna i rodzinna alfabetyzacja
 • biografistyka
 • informacja naukowa
 • bibliometria w badaniach nad bibliotekarstwem dziecięcym

Aktualnie realizowane tematy badań:

 • wczesna alfabetyzacja w bibliotekach publicznych dla dzieci
 • nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi w bibliotece
 • bibliometria w badaniach nad bibliotekarstwem dziecięcym

Funkcje:

 • od października 2016 kierownik Pracowni „Słownika pracowników książki polskiej”
 • listopad 2012 – październik 2015 sekretarz redakcji „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”
 • od 2015 zastępca redaktora naczelnego „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”
 • koordynator kierunkowy programu Erasmus+ i MOST
 • koordynator ds. współpracy z zagranicą
 • koordynator ds. kierunku „Informacja w środowisku cyfrowym”
 • opiekun 1 roku (2018/2019) kierunku „Informacja w środowisku cyfrowym”

Dydaktyka:

 • Wyszukiwanie i ocena jakości informacji elektronicznej
 • Infobrokering
 • Ekonomika informacji
 • Organizacja wiedzy
 • Międzynarodowe bazy danych
 • Conferences and Events Organization
 • seminarium licencjackie
 • seminarium magisterskie

Konferencje (od 2014 roku)

Termin: 3 grudnia 2019

 • Konferencja „Książka i dziecko – kontakty z książką, jako element rozwoju mózgu”
 • Organizator: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna. Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu.
 • Referat: Wczesna alfabetyzacja – wprowadzenie dziecka w świat książki i alfabetu od pierwszych lat życia

Termin: 4-6 września 2019

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dyrektorów Bibliotek PWSZ „Od książki tradycyjnej do książki wirtualnej”
 • Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Wojciechowskiego w Kaliszu, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
 • Referat: Książka tradycyjna i wirtualna jako element wczesnej alfabetyzacji.

Termin: 4-7 sierpnia 2019

 • CPH 2019: Conference on Literacy: Learning from the Past for the Future: Literacy for All
 • Organizator: Landsforeningen af Laesepaedagoger, Federation of European Literacy Associations.
 • Referat: Polish public libraries as places supporting early and family literacy – research results.

Termin: 24-25 września 2018

 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura czytelnicza młodego pokolenia”
 • Organizator: Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ, Muzeum Miasta Łodzi, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Oddział Łódzki.
 • Referat: Polska biblioteka publiczna bardziej rodzinna – wyniki badań w zakresie usług dla dzieci w wieku 0-5 lat i ich rodziców.

Termin: 10-11 maja 2018

 • XII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”: Mobilna biblioteka – mobilne technologie – mobilni bibliotekarze – mobilni czytelnicy
 • Organizator: Uniwersytet Gdański, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 • Referat: Technologie mobilne w bibliotece dla dzieci najmłodszych.

Termin: 20-21 października 2016

 • Łódź: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura czytelnicza młodego pokolenia”
 • Organizator: Uniwersytet Łódzki, Muzeum Miasta Łodzi.
 • Referat: Wczesna alfabetyzacja w polskich bibliotekach publicznych – zarys badań.

Termin: 19-21 maja 2016

 • Wrocław: The child and the book international conference.
 • Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny.

Termin: 13-16 lipca 2015

 • Klagenfurt: 19th European Conference on Literacy.
 • Organizator: University of Alpen-Adria.
 • Referat: Toddler’s time in the library – European perspective.

Termin: 21-22 maja 2015

 • Kraków, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Projektowanie  informacji”.
 • Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny.
 • Referat: Usługi informacyjne dla rodziców w polskich bibliotekach dziecięcych.
 • Referat: 100 shades of play in a library.

Termin: 27-28 listopada 2014

 • Katowice, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Adaptacje. Transfery kulturowe”.
 • Organizator: Uniwersytet Śląski.
 • Referat: Rola pracowników książki w procesie transferu kulturowego na przełomie XX/XXI w.  na przykładzie biogramów publikowanych w SPKP, z M. Rzadkowolską.

Termin: 23-24 października 2014

 • Toruń, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na  ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych”.
 • Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK
 • Referat: Ludzie książki kontra władza. Zaangażowanie w drugi obieg wydawniczy (według  materiałów zebranych do „Słownika pracowników książki polskiej”), z M. Rzadkowolską.

Termin: 16-17 października 2014

 • Łódź, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Kultura czytelnicza młodego pokolenia.
 • Organizator: Uniwersytet Łódzki, Muzeum Miasta Łodzi.
 • Referat: Poczytaj mi tato!, czyli o roli ojca w edukacji czytelniczej dziecka.
 • Referat: Naukowe słowniki biograficzne online – perspektywy rozwoju.

Termin: 8-9 maja 2014

 • Tampere (Finlandia), The International Conference on „Media Education Futures”.
 • Organizator: University of Tampere.
 • Referat: Media education as an important part of library services in Poland.

Termin: 10 kwietnia 2014

 • Łódź, Seminarium naukowe „Helena Więckowska – kobieta polska w nauce”.
 • Organizator: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Referat: Helena Więckowska – historyk i dydaktyk według Słownika pracowników książki  polskiej, z M. Rzadkowolską.

Termin: 18 marca 2014

 • Łódź, Seminarium dla bibliotekarzy publicznych „Udział pracodawców w zmianach procesu kształcenia  studentów w zakresie bibliologii i informatologii”.
 • Organizator: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Referat: Nowe wyzwania w edukacji wyższej bibliologów i informatologów.

Termin: 11 marca 2014

 • Łódź, Seminarium dla bibliotekarzy naukowych „Udział pracodawców w zmianach procesu kształcenia  studentów w zakresie bibliologii i informatologii”.
 • Organizator: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Referat: Nowe wyzwania w edukacji wyższej bibliologów i informatologów.

 

WYKŁADY

 • wykłady w ramach programu ERASMUS+ w Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (Norwegia) – 4-10 listopada 2013
 • wykłady w ramach programu ERASMUS+ w Slezska Universita w Opawie (Czechy) – 20-23 kwietnia 2015
 • wykład dla Koła Naukowego Bibliotekoznawców UŁ – „Jak pozyskiwać kontakty zawodowe” – Łódź, KBiIN, 6 marca 2015
 • wykłady w ramach programu ERASMUS+ w Uniwersytecie Łotwy (Ryga, Łotwa) – 11-13 kwietnia 2016
 • wykłady w ramach programu ERASMUS+ w Uniwersytecie Eötvösa Loránda (Budapeszt, Węgry) – 24-28 kwietnia 2017
 • Wczesna alfabetyzacja w pracy z dzieckiem w wieku 0-5 lat – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka. Filia w Pabianicach – 18 kwietnia 2017

INNE

CEDEFOP Study Visit – “Strenght-based guidance in a lifelong perspective”, Praga 19-23 maja 2014.

Bibliografia (w układzie chronologicznym od najnowszych)

 1. Biblioteki publiczne dla dzieci w ujęciu architektonicznym / A. Walczak-Niewiadomska, Folia Toruniensia 2021, nr 21, s. 87-103.
 2. Spis prac licencjackich, magisterskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2016-2020 / A. Walczak-Niewiadomska, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2021 nr 1(32). – s. 117-133.
 3. Historia bibliotek publicznych dla dzieci (do 1914 roku) / A. Walczak-Niewiadomska. // [W:] Interdyscyplinarium nauk o mediach i kulturze / pod red. Marioli Antczak i Zbigniewa Gruszki. – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. – s. 109-128. – ISBN 978-83-8142-727-2
 4. Kultura czytelnicza młodego pokolenia”. V Międzynarodowa Konferencja (Łódź, 24-25 września 2018 r.) / Agata Walczak-Niewiadomska, Przegląd Biblioteczny 2019 nr 2.
 5. Marlena Gęborska,”Biblioteka aktywnie promująca książkę dziecięcą”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2018, 280 ss. / A. Walczak-Niewiadomska, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2019, nr 29. – s. 161-164.
 6. Technologie mobilne w bibliotece dla dzieci najmłodszych / A. Walczak-Niewiadomska. // [W: ]Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie: Usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece / pod red. nauk. M. Wojciechowskiej, M. Cyrklaff-Gorczycy. – Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019. – s. 38-47. – ISBN 978-83-65741-42-4. – (Propozycje i Materiały ; 103)
 7. Wczesna alfabetyzacja i jej miejsce w działalności bibliotek publicznych / Agata Walczak-Niewiadomska. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. – 201, [1] s. – ISBN 978-83-8142-467-7
 8. Educating librarians and information specialists at the University of Lodz (Poland)EUCLID Newsletter 2017, issue 34.
 9. Usługi informacyjne i edukacyjne dla rodziców w polskich bibliotekach dziecięcych. / A. Walczak-Niewiadomska // [W:] Projektowanie informacji w przestrzeni biblioteki / pod red. B. Kamińskiej-Czubały, S. Skórki. – Kraków: Wydawnictwo UP, 2017. – s. 38-53.
 10. Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? O tendencjach krzewienia kultury czytelniczej młodego pokolenia / pod red. M. Antczak, A. Walczak-Niewiadomskiej. Warszawa; Łódź: Wydawnictwo SBP, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 177). – ISBN 978-83-64203-87-9
 11. Spis prac licencjackich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2011-2015/ A. Walczak-Niewiadomska Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2016 nr 1-2(22-23). – s. 133-158.
 12. Library services from birth to five: delivering the best start / ed. by Carolynn Rankin, Avril Brock. London: Facet Publishing, 2015, 326 pp. Rec.: Agata Walczak-NiewiadomskaActa Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2016 nr 1-2 (22-23). – s. 179-184.
 13. Alfabetyzacja rodzinna – geneza i możliwości zastosowania w bibliotece publicznej / A. Walczak-Niewiadomska Bibliotheca Nostra 2016 nr 1 s. 127-138.
 14. Przyszłość edukacji bibliotekarzy dziecięcych w świetle międzynarodowych trendów / A. Walczak-Niewiadomska // [W: ]Region i książka: szkice z dziejów książki regionalnej / pod red. E. Andrysiak, E. Steczek-Czerniawskiej. – Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2016. – s. 177-192.
 15. Dorobek publikacyjny pracowników i doktorantów Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2006-2015. Monografia bibliograficzna / M. Przybysz-Stawska, A. Walczak-Niewiadomska. – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – ISBN 978-83-8088-530-1
 16. Słownik pracowników książki polskiej. Suplement 4 / red. M. Rzadkowolska; [współpraca red. A. Walczak-Niewiadomska]. – Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 171). – ISBN 978-83-61-464-74-9. – Autorstwo 25 biogramów.
 17. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” w obliczu zmian / A. Walczak-Niewiadomska Forum Bibliotek Medycznych 2015 nr 1 s. 195-202.
 18. Babies and toddlers in public libraries of Oslo and surroundings / A. Walczak-Niewiadomska Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2015 nr 1(20). – s. 89-93.
 19. Biblioteki i książki w życiu nastolatków / red. nauk. M. Antczak, A. Walczak-Niewiadomska. – Łódź; Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 158). – ISBN 978-83-7969-634-5
 20. Biogramy polskich twórców na emigracji w „Słowniku pracowników książki polskiej” / A. Walczak-Niewiadomskaz M. Rzadkowolską. Przegląd Polsko-Polonijny 2015 nr 7-8. – s. 111-123.
 21. Helena Więckowska na kartach „Słownika pracowników książki polskiej” / A. Walczak-Niewiadomska z M. Rzadkowolską. W: Helena Więckowska. Bibliotekarz, historyk, bibliolog /pod red. J. Koniecznej i M. Rzadkowolskiej. – Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 2015. – s. 67-73.
 22. Książki w życiu najmłodszych / red. nauk. M. Antczak, A. Walczak-Niewiadomska. – Łódź; Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 160). – ISBN 978-83-7969-789-2
 23. „Kultura czytelnicza młodego pokolenia”. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Łódź, 16-17 października 2014 r.) / A. Walczak-Niewiadomska Przegląd Biblioteczny 2015 z. 1. – s. 111-115.
 24. Ludzie książki kontra władza. Zaangażowanie w drugi obieg wydawniczy według materiałów zawartych w „Słowniku pracowników książki polskiej” / Agata Walczak-Niewiadomska, Magdalena Rzadkowolską // [W:] Zakazane i niewygodne. Ograniczanie wolności słowa od XIX do XX wieku. – Toruń: Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. – s. 325-330
 25. Media Education as an Important Part of Library Services in Poland. / A. Walczak-Niewiadomska // [In:] Reflections on Media Education Futures: Contributions to the Conference Media Education Futures in Tampere, Finland 2014 / ed. Sirkku Kotilainen, Reijo Kupiainen. – Göteborg: Nordicom, 2015. – s. 279-289. – ISBN 978-91-87957-16-1
 26. Mobilność bibliotekarza = zadowolenie czytelnika? / A. Walczak-Niewiadomska Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy 2015 nr 2. – s. 14-25 [online].
 27. Niemowlak w bibliotece. Historia i perspektywy rozwoju usług w Polsce./ A. Walczak-Niewiadomska Toruńskie Studia Bibliologiczne 2015 nr 2. – s. 115-135.
 28. Poczytaj mi Tato!, czyli o roli ojca w edukacji czytelniczej dziecka. / A. Walczak-Niewiadomska // [W:] Książki w życiu najmłodszych / red. nauk. M. Antczak, A. Walczak-Niewiadomska. – Łódź; Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015. – s. 121-132. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 160).
 29. Rehabilitacja poprzez zabawę – działalność lekotek na świecie / A. Walczak-Niewiadomska Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2015 nr 3. – s. 66-77.
 30. Rola pracowników książki w procesie transferu kulturowego na przełomie XX/XXI w. na przykładzie biogramów publikowanych w Słowniku Pracowników Książki Polskiej / A. Walczak-Niewiadomska Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum2015 nr 2(21). – s. 51-64 [online].
 31. Sprawozdanie z 19th European Conference on Literacy – 13-16 lipca 2015, Klagenfurt, Austria / A. Walczak-Niewiadomska Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2015 nr 2(21). – s. 131-136 [online].
  Toys and play in Polish public libraries. ITLA Newsletter November/January 2015 no. 12. – pp. 11-15 [online].
 32. W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / red. nauk. M. Antczak, A. Walczak-Niewiadomska. – Łódź; Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 163). – ISBN 978-83-7969-810-3
 33. Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Polska bibliologia uniwersytecka w 60 lat od śmierci Profesora – sprawozdanie z konferencji / A. Walczak-Niewiadomska  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2014 nr 1(18). – s. 161-164.
 34. Libraries for children as a place for parents (based on European experiences)/ A. Walczak-Niewiadomska  // [W:] Around the books, the library, and information: the present state – challenges – prospects. Studies and essays. – Lublin:  2014. – s. 121-131.
 35. “Reading culture of the young generation”. III International Conference. Книгата – нашето по-смислено настояще. Сборник с доклади от форума „Дни на книгата и авторското право в УниБИТ“ / A. Walczak-Niewiadomska . The Book – our more sensual present. Proceedings of the forum „Days of Book and Copyright in SULSIT“ 2014 no. 4. – p. 119-124.
 36. Udział biblioteki publicznej w edukacji medialnej obywateli. / A. Walczak-Niewiadomska // [W:] Czas przemian – czas wyzwań. Rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka / red. J. Jasiewicz, E. B. Zybert. – Warszawa: Stow. Bibliotekarzy Polskich 2014. – s. 208-223.
 37. Wieluński Słownik Biograficzny. T. 2 / A. Walczak-Niewiadomska / pod red. Z. Szczerbika, Z. Włodarczyka. – Wieluń: Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, 2014. – Autorstwo 2 biogramów.
 38. Biblioteka szkoły wyższej w służbie dzieciom/ A. Walczak-Niewiadomska // [W:] Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku: szkice bibliologiczne / red. nauk. M. Antczak, A. Brzuska-Kępa, A. Walczak-Niewiadomska. – Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2013. – s. 295-308.
 39. Brokerstwo informacyjne w Polsce w XXI wieku: przegląd publikacji / A. Walczak-Niewiadomska, G. Czapnik, Z. Gruszka. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2013 nr 17. – s. 217-232.
 40. Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku: szkice bibliologiczne / red. nauk. M. Antczak, A. Brzuska-Kępa, A. Walczak-Niewiadomska. – Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2013.
 41. Media a czytelnicy. Studia o komunikacji i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia / red. nauk. Mariola Antczak, A. Brzuska-Kępa, A. Walczak-Niewiadomska. – Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2013.
 42. Sprawozdanie z 2nd Biannual Seminar on Media Education in Childhood “My Media Playground”, Tampere, 14-15 lutego 2013 r. / A. Walczak-Niewiadomska Problemy Wczesnej Edukacji 2013 nr 4. – s. 102-105.
 43. Zabawki elementem edukacji w bibliotece/ A. Walczak-Niewiadomska  // [W:] Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania w XXI wieku / red. nauk. S. Skórka, współpraca red. E. Piotrowska. – Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2013. – s. 169-179.
 44. Jan Sobczyński (1861-1942): kronikarz Kalisza / A. Walczak-Niewiadomska. – Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2012. – (Kaliszanie ; 5)
 45. Model biblioteki rodzinnej w oparciu o doświadczenia amerykańskie / A. Walczak-Niewiadomska Przegląd Biblioteczny 2012 R. 80 nr 4. – s. 507-520.
 46. Najmłodsi użytkownicy w norweskich bibliotekach / A. Walczak-Niewiadomska Poradnik Bibliotekarza2012 nr 6, s. 3-8.
 47. Public library as a place for the family in Poland / A. Walczak-Niewiadomska  IFLA. Libraries for Children and Young Adults Section Newsletter June 2012. – p. 4-6 [online].
 48. Rola biblioteki w edukacji domowej / A. Walczak-Niewiadomska // [W:] Książka, biblioteka, informacja: między podziałami a wspólnotą / pod red. J. Dzieniakowskiej i M. Olczak-Kardas. – T. 3. – Kielce 2012. – s. 739-747.
 49. Wpadnij do biblioteki na darmowe strzyżenie/ A. Walczak-Niewiadomska Tytuł Ujednolicony 2012 nr 8. – s. 11-13 [online].
 50. Alternatywne usługi biblioteczne / A. Walczak-Niewiadomska Bibliotekarz 2011 nr 12. – s. 21-24.
 51. Bibliografia prac Profesor Hanny Tadeusiewicz / E. Andrysiak, A. Walczak-Niewiadomska. // [W:] Ludzie i książki: studia i szkice bibliologiczno-bibliograficzne: księga pamiątkowa dedykowana Profesor Hannie Tadeusiewicz. – Łódź: Ibidem, 2011. – s. 17-44.
 52. Bibliotekarz w firmie infobrokerskiej. Potrzeby rynku a oferta edukacyjna w świetle badań / G. Czapnik, A. Walczak-Niewiadomska, Z. Gruszka. Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia. III Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy 2011 [wyd. 2012] nr 10. – s. 173-180.
 53. Biblioteki zabawkowe/ A. Walczak-Niewiadomska Poradnik Bibliotekarza (dod. Świat książki dziecięcej) 2011 nr 5. – s. 2-4.
 54. Nagrody dla bibliotek / A. Walczak-Niewiadomska Bibliotekarz 2011 nr 9. – s. 21-23.
 55. Pracownia „Słownika pracowników książki polskiej” jako centrum badań biografistyki księgoznawczej w Polsce / H. Tadeusiewicz, M. Rzadkowolska, A. Walczak-Niewiadomska. // [W:] Bibliologia i informatologia / pod red. D. Kuźminy. – Warszawa: Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. Oddział Warszawski, 2011. – s. 167-172.
 56. Udział prof. Hanny Tadeusiewicz w edycji „Słownika pracowników książki polskiej”/ A. Walczak-Niewiadomska // [W:] Ludzie i książki: studia i szkice bibliologiczno-bibliograficzne: księga pamiątkowa dedykowana Profesor Hannie Tadeusiewicz. – Łódź: Ibidem, 2011. – s. 13-16.
 57. Biblioteka jako centrum zabawek/ A. Walczak-Niewiadomska  Przegląd Biblioteczny 2010 R. 78 z. 4. – s. 476-488.
 58. Biblioteki przyjazne dzieciom/ A. Walczak-Niewiadomska Poradnik Bibliotekarza (dod. Świat książki dziecięcej) 2010 nr 7-8 s. 1-2.
 59. Edukacja brokerów informacji na poziomie akademickim – zarys problematyki badań realizowanych w KBiIN UŁ / G. Czapnik, Z. Gruszka, A. Walczak-Niewiadomska. W: Biblioteka, książka, informacja i Internet 2010 / pod red. Z. Osińskiego. – Lublin: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS, 2010. – s. 27-37.
 60. Profesor Hanna Tadeusiewicz jako redaktor „Słownika pracowników książki polskiej” / M. Rzadkowolska, A. Walczak-Niewiadomska. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum z. 16 (2010). – s. 21-26.
 61. Słownik pracowników książki polskiej. Suplement 3 / pod red. H. Tadeusiewicz; zespół red. m.in. A. Walczak-Niewiadomska. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2010. – Autorstwo 8 biogramów.
 62. Spis prac licencjackich, magisterskich i doktorskich z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2006-2010/ A. Walczak-Niewiadomska Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2010 nr 16. – s. 375-410.
 63. Funkcjonalność katalogów on-line w zakresie przekazu informacji o zasobach bibliotecznych na przykładzie bibliotek polskich i zagranicznych / A. Walczak-Niewiadomska // [W:] Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej / pod red. K. Migonia i M. Skalskiej Zlat. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. – s. 255-272.
 64. Antyfaszyzm i antynazizm w polskim Internecie / A. Walczak-Niewiadomska, A. Niewiadomski. Transformacje 2007-2008. – s. 254-265.
 65. Bazy i systemy edukacyjne polskich bibliotek pedagogicznych: nowa forma usług bibliotecznych. / A. Walczak-Niewiadomska // [W:] Elektroniczny wizerunek bibliotek. Materiały z II Bałtyckiej Konferencji „Zarządzanie i organizacja bibliotek”. Gdańsk 21 listopada 2007 / pod red. M. Wojciechowskiej. – Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum Szkoły Wyższej, 2008. – s. 171-182.
 66. Bibliografia historii Kalisza / aut. m.in. A. Walczak-Niewiadomska. – T. 4. – Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2008.
 67. Bibliografia historii Kalisza / red. m.in. A. Walczak-Niewiadomska. – T. 3. – Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2008.
 68. Biblioteki pedagogiczne w literaturze bibliologicznej. Przegląd źródeł / A. Walczak-Niewiadomska // [W:] Biblioteki pedagogiczne wobec wyzwań współczesnej oświaty: materiały konferencyjne. Kalisz 11-12 maja 2006 / pod red. D. Wańki. – Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2008. – s. 17-20.
 69. Fragmenty księgozbioru księdza Jana Sobczyńskiego w kaliskich bibliotekach / A. Walczak-Niewiadomska // [W:] Pamiętnik X Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów w Kaliszu 14-16 września 2007 / oprac. E. Andrysiak, K. Walczak. – Kalisz: Towarzystwo Przyjaciół Książki, 2008. – s. 125-134 [druk w 2009].
 70. Ksiądz Jan Sobczyński a księgozbiór klasztoru franciszkanów w Kaliszu. Przyczynek do historii książki kaliskiej. W: Franciszkanie kaliscy w ciągu wieków: 1257-2007 / A. Walczak-Niewiadomska / pod red. S. C. Napiórkowskiego OFMConv., G. Kucharskiego. – Kalisz: „Edytor”, 2008. – s. 171-176.
 71. Realizacja programu z zakresu informacji naukowej w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego / A. Walczak-Niewiadomska // [W:] Historia i współczesność w badaniach bibliologicznych. Z prac Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego / pod red. J. Koniecznej; współaut. G. Czapnik. – Łódź: Wydawnictwo Ibidem, 2008. – s. 179-183.
 72. Kronika kościelna Kalisza jako źródło do badań nad dziejami miasta/ A. Walczak-Niewiadomska Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2007 nr 14. – s. 65-72.
 73. Ksiądz Jan Sobczyński i jego księgozbiór/ A. Walczak-Niewiadomska. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007.
 74. Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej / pod red. D. Wańki. – T. 3. – Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007. – Autorstwo 18 biogramów.
 75. Spis prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2001-2005 / H. Tadeusiewicz, A. Walczak-Niewiadomska. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2007 nr 14. – s. 95-117.
 76. Bibliografia wydawnictw Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łodzi w latach 1936-1946 i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w latach 1946-2005 / zebrała i oprac. A. Walczak-Niewiadomska; współpraca A. Niewiadomski. – Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2006. – 381 s.
 77. Edytorskie losy twórczości Magdaleny Samozwaniec: przyczynek do obrazu życia i dorobku literackiego pisarki / A. Walczak-Niewiadomska Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2006 nr 13. – s. 65-102.
 78. Kalisz i kaliszanie w życiu Hieronima Łopacińskiego / A. Walczak-Niewiadomska // [W:] Hieronim Łopaciński: epoka, ludzie, region. Materiały z konferencji naukowej Lublin, 19-20 września 2006 r. / pod red. Z. Bielenia. – Lublin: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, 2006. – s. 175-182.
 79. Księgozbiór ks. Jana Sobczyńskiego jako świadectwo jego działalności społecznej i kulturalnej/ A. Walczak-Niewiadomska Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych [ŁTN], 2006 t. LX. – s. 187-192.
 80. Wiadomość o drukach kaliskich w księgozbiorze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (komunikat) / A. Walczak-Niewiadomska Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2006 nr 9. – s. 158-163.
 81. Obraz społeczeństwa kaliskiego na kartach Kroniki kościelnej Kalisza ks. Jana Sobczyńskiego / A. Walczak-Niewiadomska Rocznik Kaliski 2005 t. 30. – s. 243-250.
 82. Polski Słownik Biograficzny. – T. 43 z. 4. – Warszawa 2005. – Autorstwo 1 biogramu (Stępniewski Leon).
 83. Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej / pod red. D. Wańki. – T. 2. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2003. – Autorstwo 2 biogramów.
 84. [Sprawozdanie z BOBCATSSS’03] / A. Walczak-Niewiadomska Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 9. – s. 18-19.
 85. Kalisz – miasto otwarte. Mniejszości narodowe w dziejach Kalisza i ziemi kaliskiej [sprawozdanie z konferencji] / A. Walczak-Niewiadomska Rocznik Kaliski 2002 t. 28. – s. 249-252.
 86. Małe biblioteki amerykańskie w oczach wolontariusza / A. Walczak-Niewiadomska Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2001 nr 10. – s. 183-189.

Nagrody i wyróżnienia

 • 2007 Nagroda Rektora UŁ III stopnia za osiągnięcia naukowo-badawcze  – indywidualna za monografię
 • 2008 Nagroda Rektora  UŁ III stopnia za osiągnięcia naukowo-badawcze  – indywidualna za monografię
 • 2010 Nagroda Rektora  UŁ I stopnia za osiągnięcia naukowo-badawcze  – zespołowa za monografię – prof. dr hab. H. Tadeusiewicz, dr M. Rzadkowolska, dr A. Walczak-Niewiadomska
 • 2016 Nagroda Rektora UŁ II stopnia za osiągnięcia naukowo-badawcze – zespołowa za monografię – prof. dr hab. H. Tadeusiewicz, dr M. Rzadkowolska, dr A. Walczak-Niewiadomska
 • 2020 Nagroda Rektora UŁ II stopnia za osiągnięcia naukowo-badawcze – indywidualna za monografię
 • 2021 nagroda Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ za wyróżniającą działalność organizacyjną i dydaktyczną na rzecz jednostki i Wydziału

Wykształcenie – Obszary zainteresowań badawczych – Aktualnie realizowane tematy badawcze – Funkcje – Dydaktyka – Konferencje i warsztaty – Bibliografia – Nagrody