Adiunkt

e-mail: alinabrzuska@poczta.onet.pl ; alinabrzuska@uni.lodz.pl

tel.: +48 (42) 635 53 85

pok. 2.14

konsultacje:

 

 

 

 


Spis treści

 1. Wykształcenie
 2. Obszary zainteresowań badawczych
 3. Aktualnie realizowane tematy badawcze
 4. Funkcje
 5. Dydaktyka
 6. Konferencje i warsztaty
 7. Bibliografia
 8. Nagrody

Wykształcenie:

 • 1992-1997 studia wyższe magisterskie na kierunku: Filologia polska na Wydziale Filologicznym  Uniwersytetu Łódzkiego
 • 1997 magister filologii polskiej, Uniwersytet Łódzki
 • 1997-2002 studium doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie Filologia polska
 • 24 października 2002 doktor nauk humanistycznych w zakresie Filologii polskiej. Uniwersytet Łódzki

Tytuł pracy magisterskiej:

„Osoba i idea świętego Alberta Chmielowskiego w dramacie Karola Wojtyły „Brat naszego Boga”

Tytuł pracy doktorskiej:

Topika rytmu życia w poezji Marii Konopnickiej”

 

Obszary zainteresowań badawczych:

 • Kultura czytelnicza przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 • Książka ilustrowana dla dzieci
 • Książka obrazowa i artystyczna
 • Biblioterapia
 • Literatura polska i powszechna

Aktualnie realizowane tematy badań:

 • Kultura czytelnicza przedszkolaków w województwie łódzkim

Funkcje:

 • 2010 Członek komitetu organizacyjnego I Konferencji Naukowej z cyklu Kultura czytelnicza młodego pokolenia, pt. Czytanie i bajanie w teorii i praktyce, Łódź
 • 2012 Sekretarz II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Kultura czytelnicza młodego pokolenia, pt. Dziecko w świecie książki i mediów, Łódź

Dydaktyka:

 • Literatura powszechna
 • Sztuka pisania
 • Współczesna książka i literatura dla dzieci
 • Teoria i historia kultury

Konferencje:

Termin 26 października 2018

 • Lwów, Bibliotheca Universitatis: pamięć–dialog–reinterpretacja
 • Organizator: Biblioteka Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie
 • Referat: Współczesna książka obrazkowa jako wariant czytania

Termin 24-25 września 2018

 • Łódź, Kultura czytelnicza młodego pokolenia
 • Organizator: Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Miasta Łodzi, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
 • Warsztaty: Gry planszowe jako element wsparcia edukacji i procesów czytelniczych

Termin 18-19 kwietnia 2018

 • Opole, „Stare” i „nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży. Teksty religijne dla młodego odbiorcy
 • Organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego
 • Referat: „Zadziorna” Biblia Serga Blocha i Frederica Boyera

Termin 19-20 października 2017

 • Oświęcim, Przestrzenie literatury dla młodego czytelnika. Perspektywa polska i niemiecka
 • Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna Galeria Książki w Oświęcimiu, Instytut Goethego, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Referat: Pamiętnik Blumki Iwony Chmielewskiej w recenzjach polskich i niemieckich

Termin 17 maja 2017

 • Łódź, Dylematy w służbie użytkownikom informacji. Między misją a obowiązkiem
 • Organizator: Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Referat: Książka w bibliotece dla dzieci. Powinności i rzeczywistość

Termin 20-21 października 2016

 • Łódź, „Kultura czytelnicza młodego pokolenia”
 • Organizator: Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Miasta Łodzi, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
 • Referat: „Czym skorupka za młodu nasiąknie…” Kultura czytelnicza przedszkolaków (na wybranych przykładach)

Termin 17-18 października 2016

 • Kraków, „Twórczość polskich pisarek, poetek i ilustratorek dla dzieci i młodzieży  po 1989 roku” 
 • Organizator: Pracownia Literatury dla Dzieci i Młodzieży Instytutu Filologii Polskiej oraz Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
 • Referat: Pomysł i piękno. Picturebooki Iwony Chmielewskiej.

Termin: 22-23 października 2015

 • Rzeszów, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Obcowanie małego dziecka ze sztuką. Wokół literatury, teatru, tańca i sztuk wizualnych
 • Organizator: Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Uniwersytet Rzeszowski
 • Referat: Książka obrazkowa w kształceniu teoretycznoliterackim

Termin: 19-20 maja 2015

 • Łódź, Ogólnopolska konferencja naukowa Kicz w języku/komunikacji
 • Organizator: Katedra Współczesnego Języka Polskiego UŁ
 • Referat: Kicz w ilustrowanej książce dziecięcej

Termin: 3 maja 2013

 • Łódź, Ogólnopolska konferencja naukowa Słowo we współczesnych dyskursach
 • Organizator: Katedra Współczesnego Języka Polskiego UŁ
 • Referat: Rola słowa i obrazu w ilustrowanych książkach dziecięcych na tematy tabu
 • Referat: Zilustrować niewysłowione. O ilustracjach w książkach filozoficznych; we współpracy z Rafałem Kępą

Termin: 10-11 maja 2012

 • Łódź, Dziecko w świecie książki i mediów. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kultura Czytelnicza Młodego Pokolenia
 • Organizator: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego i Muzeum Miasta Łodzi
 • Referat: Ilustracje jako medium. Wybrane przykłady książki artystycznej dla dzieci

Termin: 17-18 listopada 2011

 • Katowice, ogólnopolska konferencja naukowa Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań
 • Organizator: Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego
 • Referat: Dawne i nowe w ilustracji dla dzieci

Termin: 27 maja 2010

 • Łódź, Czytanie i bajanie w teorii i praktyce, I Konferencja z cyklu Kultura czytelnicza młodego pokolenia
 • Organizator: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego
 • Referat: Ilustracje „Złotej Listy”

Termin: 5 lutego 2010

 • Łódź, międzynarodowa konferencja naukowo-dydaktyczna Biblioprewencja — książka pomaga ludziom
 • Organizator: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
 • Referat: Teksty terapeutyczne dla odbiorców dorosłych. Uwagi teoretyczne i propozycje do kanonu

Termin: 23-25 listopada 2008

 • Żarnowiec, Ogólnopolska konferencja naukowa Maria Konopnicka w 100-lecie Roty
 • Organizator: Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Towarzystwo Operowe i Teatralne w Krośnie, Towarzystwo im. Marii Konopnickiej Koło w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie
 • Referat: Topika zmartwychwstania i odrodzenia w poezji Marii Konopnickiej

Termin: 12-15 maja 2008

 • Łódź, Ogólnopolska konferencja naukowa Przestrzeń informacyjna książki
 • Organizator: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego
 • Referat: Informacyjna funkcja ilustracji w edukacyjnych wydawnictwach dla najmłodszych — na wybranych przykładach

Termin: 30 maja-3 czerwca 2006

 • Katowice, Międzynarodowa konferencja naukowa Kraków — Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku
 • Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie
 • Referat: Galicyjskie edycje utworów Marii Konopnickiej

Termin: 22-24 listopada 2004

 • Polanica Zdrój,  Ogólnopolska konferencja naukowa Anioł w literaturze i kulturze (II)
 • Organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Referat: Stereotyp anioła w dziewiętnastowiecznej poezji dla dzieci

WYKŁADY I WARSZTATY

Termin: 3 lutego 2016

 • Łódź, Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna:  Wyzwania animatorów kultury czytelniczej dzieci i młodzieży
 • Organizator: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ
 • Wykład: Inicjatywy promujące kulturę czytelniczą w województwie łódzkim

Termin: 5 listopada 2015

 • Łódź, Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna:  Przestrzeń kulturotwórcza biblioteki
 • Organizator: Centrum Nauki i Sztuki przy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Termin: 27 października 2015

 • Sieradz, konferencja naukowo-dydaktyczna z cyklu Patroni roku:  Jan Długosz — człowiek wszechstronny
 • Organizator: Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu
 • Wykład: Historia we współczesnej literaturze i książce dziecięcej

Termin: 14 maja 2015

 • Skierniewice, konferencja naukowo-dydaktyczna Jestem trendy — wybieram bibliotekę
 • Organizator: Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach, PWSZ w Skierniewicach, MBP w Skierniewicach
 • Wykład: Książka obrazkowa w biblioterapii wychowawczej. Przegląd najnowszych publikacji dla dzieci i sposobów ich wykorzystania

Termin: 24 kwietnia 2014

 • Łódź, Wykład w ramach szkoleń dla kadry merytorycznej bibliotek
 • Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Górna
 • Wykład: Współczesne edycje XVIII i XIX-wiecznej klasyki dziecięcej

Termin: 21 listopada 2013

 • Łódź, Wykład w ramach szkoleń dla kadry merytorycznej bibliotek
 • Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Górna
 • Wykład: Książka obrazkowa w biblioterapii i edukacji czytelniczej

Termin: 15 listopada 2013

 • Koluszki, Wykład w ramach szkoleń dla kadry merytorycznej bibliotek
 • Organizator: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach
 • Wykład: Książki cenione, książki nagradzane. Finaliści i laureaci polskich i światowych nagród literackich i ilustratorskich

Termin: 23 września 2013

 • Koluszki, Wykład w ramach szkoleń dla kadry merytorycznej bibliotek
 • Organizator: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach
 • Wykład: Książka obrazowa w biblioterapii i edukacji czytelniczej dzieci

Termin: 23 lutego 2012

 • Łódź, Seminarium naukowe towarzyszące otwarciu wystawy izraelskiej ilustracji w książce dziecięcej
 • Organizator: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ
 • Wykład: Uwagi o „Pamiętniku Blumki” Iwony Chmielewskiej

 

Termin: 7 listopada 2011

 • Łódź, Konferencja Absolwent bibliotekoznawstwa na rynku pracy. Możliwości, potrzeby, perspektywy
 • Organizator: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ
 • Wykład: Bibliotekarz jako animator kultury – na wybranych przykładach; we współpracy z Rafałem Kępą

Inne:

 • Kwiecień-listopad 2015: wykonawca projektu Okna wyobraźni. Warsztaty z książką obrazkową i artystyczną finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego w priorytecie Promocja czytelnictwa

Bibliografia (w układzie chronologicznym od najnowszych)

 1. Obraz jako element i wariant lektury. Na przykładzie „Dopóki niebo nie płacze” Iwony Chmielewskiej / Alina Brzuska-Kępa //  [w:] Czytać, jak to łatwo powiedzieć. Kultura czytania dorosłych Polaków na początku XXI wieku. – Kraków 2019 [w druku]
 2. Janusz Dunin, Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX i XX wieku / oprac., wstępem poprzedził i podał do druku J. Ladorucki, wydanie pierwsze, Łódź 2o18. Recenzja:  / Alina Brzuska-Kępa, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 2019, R. 12, nr 1(22), s. 153-160.
 3. Pomysł i piękno: o wybranych książkach autorskich Iwony Chmielewskiej / Alina Brzuska-Kępa // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica / pod red. K. Slany. – Kraków 2018. – s. 136-146.
 4. Cała Polska (nie tylko) czyta (nie tylko) dzieciom – czyli o książkach obrazkowych, które warto mieć w bibliotece / Alina Brzuska-Kępa // [w:] Bibliotekarz-biblioteka-historia / pod red. A. Wałkówskiego. – Warszawa 2018. – s.249-260.
 5. Przestrzenie literatury dla młodego czytelnika. Perspektywa niemiecka i polska” (sprawozdanie), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2018, nr 1 (26), s. 131-136
 6. „Bibliotekarze jako moderatorzy czytelnictwa nastolatków: najnowsze formy i metody pracy” (sprawozdanie), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2017, nr 1 (24), s. 161-162
 7. Poetyckie definicje życia w poezji Marii Konopnickiej, Studia Słowianoznawcze  2016 t.12, s. 9-45
 8. „Zilustrować niewysławialne” – o obrazach w filozoficznych picturebookach dla dzieci (we współautorstwie z Rafałem Kępą), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2016, nr 1-2 (22-23), s. 45-64
 9. Konferencja dydaktyczna „Nowoczesne technologie, urządzenia i formy pracy w rozwijaniu kompetencji czytelniczych” (sprawozdanie) Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2016, nr 1-2 (22-23), s. 217-219
 10. Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku. Szkice bibliologiczne / redakcja naukowa Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kępa, Agata Walczak-Niewiadomska. – Łódź 2013
 11. Media a czytelnicy. Studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia / redakcja naukowa Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kępa, Agata Walczak-Niewiadomska. – Łódź 2013
 12. Czytanie obrazu — o „myślących książkach” Iwony Chmielewskiej / Alina Brzuska-Kępa //  [w:] Media a czytelnicy. Studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia / pod red. Marioli Antczak, Aliny Brzuski-Kępy, Agaty Walczak-Niewiadomskiej. – Łódź 2013. – s.303-328
 13. „Dziecko w świecie książki i mediów” — sprawozdanie z konferencji / Alina Brzuska-Kępa // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum. – 2013 nr 17. – s.261-266
 14. Kolorowe książeczki Marii Konopnickiej. O ilustracjach w wydaniach lat ostatnich / Alina Brzuska-Kępa // [w:] Pasja książki. Studia poświęcone pamięci profesora Janusza Dunina / pod red. Jacka Ladoruckiego i Magdaleny Rzadkowolskiej. – Łódź 2009. – s.237-247
 15. Informacyjna funkcja ilustracji w edukacyjnych wydawnictwach dla najmłodszych / Alina Brzuska-Kępa // [w:] Przestrzeń informacyjna książki / pod red. Jadwigi Koniecznej, Stanisławy Kurek-Kokocińskiej, Hanny Tadeusiewicz, przy współpracy Rafała Kępy i Magdaleny Przybysz-Stawskiej. – Łódź 2009. – s.355-361
 16. Brat naszego Boga. Sylwetka Brata Alberta — Adama Chmielowskiego w dramacie Karola Wojtyły / Alina Brzuska-Kępa // [w:] Święci i świętość w literaturze i kulturze / pod red. Marii Kopsztejn, Barbary Szargot. – Bytom 2009
 17. Stereotyp anioła w dziewiętnastowiecznej poezji dla dzieci / Alina Brzuska-Kępa // [w:] Anioł w literaturze i kulturze / pod red. Jolanty Ługowskiej. – Wrocław 2005, t. 2. – s.347-354
 18. Topika rytmu życia. Poetycka antropologia Marii Konopnickiej / Alina Brzuska-Kępa // [w:] Ludzie — rzeczy — obrazy. Studia i szkice o epoce Marii Konopnickiej / pod red. Tadeusza Budrewicza i Zbigniewa Fałtynowicza. – Suwałki 2004. – s.11-25
 19. „Idziesz do mnie przez skoszone łąki”. Obrazy i pejzaże śmierci w poezji Marii Konopnickiej / Alina Brzuska-Kępa // [w:] Miejsca Konopnickiej. Przeżycia – pejzaż – pamięć / pod red. Tadeusza Budrewicza i Michała Zięby. – Kraków 2002
 20. Dwugłos: Świętochowski – Konopnicka / Alina Brzuska-Kępa // [w:] Świętochowski i rówieśnicy – Kotarbiński, Urbanowska, Zalewski / pod red. Bogdana Mazana i Zbigniewa Przybyły. – Kraków 2001
 21. Życie – śmierć – życie wieczne: refleksje Marii Konopnickiej w poezji przełomu wieków / Alina Brzuska-Kępa //  Prace Polonistyczne 2000 (55). – s. 115-130
 22. Piotr Chmielowski o poezji Marii Konopnickiej / Alina Brzuska-Kępa // [w:] Piotr Chmielowski i Antoni Gustaw Bem / pod red. Zbigniewa Przybyły. – Częstochowa 1999. – s. 107-116
 23. Adam Chmielowski jako postać historyczna w świetle faktów i opinii / Alina Brzuska-Kępa // Prace Polonistyczne 1998 (53). – s. 158-179


Wykształcenie – Obszary zainteresowań badawczych – Aktualnie realizowane tematy badawcze – Funkcje – Dydaktyka – Konferencje i warsztaty – Bibliografia