Spis treści:

 1. Organizacja konferencji
 2. Udział w konferencjach
 3. Granty i badania naukowe
 4. Publikacje
 5. Nagrody

Organizacja konferencji 

Informacja o konferencjach bibliologicznych i informatologicznych, krajowych i zagranicznych (w porządku chronologicznym), od roku akad. 2015/16.

Termin Nazwa konferencji Organizator Uwagi
21.09.2020 Kultura czytelnicza młodego pokolenia Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ

Muzeum Miasta łodzi

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Oddział Łódzki

Strona konferencji

KONFERENCJA ZOSTAŁA ODWOŁANA

nowa data zostanie podana w późniejszym terminie

4.12.2019 Wzory i wzorce osobowe współczesnych wykonawców zawodów bibliotekarskich i informacyjnych Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego

Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego

Biblioteka Akademicka Uniwersytetu Śląskiego

Strona konferencji
29.05.2019

12.06.2019

11.09. 2019

18. 09 2019

25. 09. 2019

7.10. 2019

Bibliotekarz — kompetentny animator życia społeczno-kulturalnego Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ

Biblioteka Miejska w Łodzi

29.05.2019 godz. 12.30 aula A5

 1. Rostocki, W poszukiwaniu emocji. Mechanizmy odbioru literatury popularnej ( w perspektywie psychologii i socjologii emocji)

 

12.06.2019 godz. 12.30 aula A5

 1. Rostocki, Zmiany ustrojowe a przemiany pisarskie. Rzeczywistość społeczna we współczesnej literaturze polskiej

 

11.09. 2019 godz. 12.30 aula A4

 1. Rostocki, W poszukiwaniu emocji. Mechanizmy odbioru literatury popularnej ( w perspektywie psychologii i socjologii emocji)

 

18. 0.9 2019 godz. 12.30 aula A4

 1. Rostocki, Zmiany ustrojowe a przemiany pisarskie. Rzeczywistość społeczna we współczesnej literaturze polskiej.

 

25. 09. 2019 r. godz. 12.30 w auli A5

 1. Rostocki, Współczesny rynek wydawniczy. Ranking bestsellerów.

 

7.10. 2019 godz. 11.00 aula A5

 1. Orczykowska, Profesjonalne kształtowanie księgozbiorów, profilowanie zakupów.
24-25.09.2018 Kultura czytelnicza młodego pokolenia Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ

Muzeum Miasta łodzi

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Oddział Łódzki

Strona konferencji
25.10.2017 Biblioteka szkolna – czym jest, czym może być… Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Kierownik konferencji: dr A. Walczak-Niewiadomska

Komitet organizacyjny: Grażyna Bartczak-Bednarska, Barbara Langner

27.09.2017 Biblioteka wczoraj i… jutro. W setną rocznicę powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (1917-2017) Katedra Informatologii i Bibliologii  UŁ

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Oddział w Łodzi

Strona konferencji

Organizatorzy, Komitet naukowy, Komitet organizacyjny

05.06.2017 Bibliotekarze jako moderatorzy czytelnictwa nastolatków: najnowsze formy i metody pracy Katedra Informatologii i Bibliologii  UŁ

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi

Informacje, Komitet organizacyjny

Program

19.05.2017 Komunikacja w biblioteceKatedra Informatologii i Bibliologii UŁ Katedra Informatologii i Bibliologii  UŁ

Sekcja Edukacji Młodego Czytelnika Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Okręg Łódzki; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. T. Kotarbińskiego w Łodzi

Trzecia konferencja z cyklu organizowanych dla środowiska bibliotekarzy łódzkich. Komitet organizacyjny: dr Zbigniew Gruszka (przewodniczący), mgr Dorota Tarnowska (sekretarz)
17.05.2017 Dylematy w służbie użytkownikom informacji. Między misją a obowiązkiem Katedra Informatologii i Bibliologii  UŁ Strona konferencji

Organizatorzy, Zespół konferencji

15.11.2016 Bibliotekarze jako moderatorzy czytelnictwa nastolatków: najnowsze formy i metody pracy (program) Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ; Sekcja Edukacji Młodego Czytelnika Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Okręg Łódzki; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. T. Kotarbińskiego w Łodzi; Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie Komitet naukowy (przewodnicząca): prof. UŁ dr hab. Mariola Antczak

Komitet organizacyjny (przewodnicząca): mgr Dorota Tarnowska

Skład komitetu organizacyjnego:

dr Alina Brzuska –Kępa – Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ

mgr Monika Wachowicz – doktorantka Katedry Informatologii i Bibliologii Wydz. Filologicznego UŁ, członek SBP, pracownik PBW w Łodzi

Miejsce obrad: sala Rady Wydziału Wydz. Filologicznego UŁ; sale warsztatowe: 1.51,  31, 0.15, 0.14

Czas konferencji: 10.00-14.30

20-21.10.2016 Kultura czytelnicza młodego pokolenia

 

Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ

Muzeum Miasta Łodzi

www.konfkbin.uni.lodz.pl

[pobierz ulotkę / download leaflet]

15.06.2016 Technologie informacyjno- komunikacyjne w pracy bibliotekarza z młodym czytelnikiem Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ (przewodnicząca komitetu naukowego dr hab. prof UŁ Mariola Antczak, sekretarz konferencji dr Zbigniew Gruszka)

Sekcja Edukacji Młodego Czytelnika przy Okręgu Łódzkim SBP (Dorota Tarnowska MBP Łódź-Polesie; Ewa Niedzielska MBP Łódź-Górna; Małgorzata Kowalska Łódź-Widzew; Justyna Chylak, Monika Wachowicz, Piotr Szeligowski PBW w Łodzi)

 

Miejsce obrad, Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173 godz. 10.00-13.30
17.05.2016 Piękny umysł Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ, realizatorzy projektu „Beautiful Mind” Miejsce obrad: Wydział Filologiczny, Aula Rady wydziału 9.00-15.00, bezpłatna; konferencja adresowana jest do nauczycieli i trenerów osób dorosłych. Atrakcją spotkania będzie wystąpienie Marka Szurawskiego – autorytetu z zakresu mnemotechnik
15.03.2016 Biblioskan: monitoring i ewaluacja w bibliotekach publicznych Fundacja Normalne Miasto Fenomen; Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ
3.02.2016 Wyzwania animatorów kultury czytelniczej dzieci i młodzieży

 

Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ [pobierz program / download programme]

Udział w konferencjach

Wykaz konferencji, w których uczestniczyli lub będą uczestniczyć pracownicy Katedry IiB (w porządku chronologicznym), od roku akad. 2015/16.

Termin Nazwa konferencji Organizator Imię i nazwisko pracownika  

Tytuł referatu

19-20.04.2021 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Od książki do czytelnika”  Instytut Informacji Naukowej i Bibiotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. UŁ dr hab. Mariola Antczak Od książki do czytelnika: na przykładzie odbioru dorobku naukowego Jean Twenge przez polskich badaczy kultury czytelniczej nastolatków.
22-24.01.2020 Bobcatsss 2020 Institut Francilien d’Ingénierie des Services (IFIS), Université Paris-Est Marne-la-Vallée, and University of Library Studies and Information Technologies (ULSIT), Sofia, Bulgaria Michał Żytomirski, Remigiusz Żulicki Research on information filters in the Google environment based on the analysis of digital content of students of the Faculty of Management of the University of Lodz
22-24.01.2020 Bobcatsss 2020 Institut Francilien d’Ingénierie des Services (IFIS), Université Paris-Est Marne-la-Vallée, and University of Library Studies and Information Technologies (ULSIT), Sofia, Bulgaria Krzysztof Przesmycki, Agata Ornaf, Zbigniew Gruszka. Types of fake news during the 2019 election campaign in
Poland
3.12.2019 Konferencja „Książka i dziecko – kontakty z książką, jako element rozwoju mózgu” Publiczna Biblioteka Pedagogiczna. Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu dr A. Walczak-Niewiadomska Wczesna alfabetyzacja – wprowadzenie dziecka w świat książki i alfabetu od pierwszych lat życia
22-23.11.2019 IV Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Bibliotekarzy Związek Nauczycielstwa Polskiego [et al.] 1. prof. M. Antczak

2. M. Żytomirski

1. Cechy czytelników pokolenia iGenu czyli o czym powinien wiedzieć współczesny nauczyciel bibliotekarz

2. Cyfrowe ślady użytkowników cyberprzestrzeni

4-6.09.2019 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dyrektorów Bibliotek PWSZ Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Wojciechowskiego w Kaliszu 1. dr Z. Gruszka

2. dr A. Walczak-Niewiadomska

1. Nowe postaci książki i ich miejsce w nauczaniu bibliologii i informatologii

2. Książka tradycyjna i wirtualna jako element wczesnej alfabetyzacji

4-7.08.2019 CPH 2019: Conference on Literacy: Learning from the Past for the Future: Literacy for All Landsforeningen af Laesepaedagoger

Federation of European Literacy Associations

dr A. Walczak-Niewiadomska Polish public libraries as places supporting early and family literacy – research results
16-17.05.2019 XIII Bałtycka konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” Uniwersytet Gdański

Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

prof. M. Antczak Aktywizujące metody pracy z nastoletnimi czytelnikami w bibliotekach różnych typów
13-14.05.2019 Rewolucja cyfrowa – dziś i jutro. Infrastruktura, usługi, użytkownicy
Piąta Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Nauka o informacji w okresie zmian
Uniwersytet Warszawski
 1. dr Z. Gruszka
 2. prof. nadzw. dr hab. S.Kurek-Kokocińska
 3. mgr M. Żytomirski
1. What May the Subdisciplines of LIS Offer to the Personal Information Management?

2. Recykling informacji

3. Acquiring, Analyzing and Verifying Digital Traces of Internet Users of Polish University Libraries Using the Google Analytics Tool

22-24.01.2019 Bobcatsss 2019 University of Osijek (Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, (Croatia); partners: Linnaeus University (Sweden), Uppsala University (Sweden), The Haque University of Applied Sciences (Netherlands) prof. nadzw. dr hab. M. Antczak

dr Z. Gruszka

Deregulation of the librarian’s profession in Poland. The course and the consequences
22-24.01.2019 Bobcatsss 2019 University of Osijek (Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, (Croatia); partners: Linnaeus University (Sweden), Uppsala University (Sweden), The Haque University of Applied Sciences (Netherlands) mgr Michał Żytomirski Digital traces of users of Polish university libraries websites
24-25.09.2018 Kultura czytelnicza młodego pokolenia Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ, Muzeum Miasta Łodzi, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Oddział Łódzki 1. dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak, dr Grzegorz Czapnik, dr
Zbigniew Gruszka2. dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska3. dr Agata Walczak-Niewiadomska
1. Preferencje rodziców dzieci i młodzieży w zakresie modernizacji łódzkich bibliotek publicznych

2. Polska prasa katolicka dla młodzieży w latach 1989-2014. Zarys problematyki

3. Polska biblioteka publiczna bardziej rodzinna – wyniki badań w zakresie usług dla dzieci w wieku 0-5 lat i ich rodziców

10-11.05.2018 XII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”: Mobilna biblioteka – mobilne technologie – mobilni bibliotekarze – mobilni czytelnicy Uniwersytet Gdański, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1. dr Zbigniew Gruszka

 

2. dr Agata Walczak-Niewiadomska

3. Michał Żytomirski

 

1. Finansowanie bibliotek publicznych i zadań związanych z książką i promocją czytelnictwa w
budżetach obywatelskich miast wojewódzkich w Polsce w 2017 roku2. Technologie mobilne w bibliotece dla dzieci najmłodszych3. Wstęp do badań związanych z analizą śladów cyfrowych użytkowników witryn internetowych
polskich bibliotek uniwersyteckich
23-24.04.2018 IV Ogólnopolska Konferencja
Naukowa „Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2015-2018
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii dr Magdalena Kwiatkowska Prawne, administracyjne i polityczne aspekty kontroli publikacji i rynku
książki w Królestwie Polskim
15.11.2017 Ekslibris: znak własnościowy – dzieło sztuki. Tradycja, współczesność, perspektywy Instytut Nauk o Informacji Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie dr Jacek Ladorucki Ekslibrisy i literatura ekslibrisologiczna w dorobku naukowym i kolekcjonerstwie Janusza Dunina (1931-2007)
14.11.2017 Biblioteka przestrzenią kształtowania kultury czytelniczej : szkolenie dla bibliotekarzy w ramach projektu MKiDN Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak Nastoletni czytelnik wyzwaniem dla bibliotekarza (wykład+warsztaty)
8.11.2017 Biblioteczne triki na uczenie logiki Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak, dr Zbigniew Gruszka Olimpiada Bibliologiczna  i Informatologiczna – czyli dlaczego warto rozpocząć przygodę z informatologią
25.10.2017 Biblioteka szkolna – czym jest, czym może być… Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ dr Zbigniew Gruszka Rola biblioteki szkolnej w przygotowaniu uczniów do olimpiady bibliologicznej
19-20.10.2017 Przestrzenie literatury dla młodego czytelnika. Perspektywa niemiecka i polska Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu, Goethe Instytut w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 1. dr Alina Brzuska-Kępa

2. dr Rafał Kępa

1. „Pamiętnik Blumki” Iwony Chmielewskiej. Recenzje polskie i niemieckie

2. Camonia – magiczna kraina książek. O polskich edycjach księgogrodzkiej trylogii Waltera Moersa

18-20.10.2017 Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn dr hab. Alicja Mazan-Mazurkiewicz Tajemnica świętych obcowania w Moim testamencie filozoficznym Jeana Guittona
18-20.10.2017 Konferencja jubileuszowa „200 lat Ossolineum” Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu 1. dr hab. prof. UŁ Ewa Andrysiak

2. dr Magdalena Kwiatkowska

1. Calisiana w zbiorach biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich do połowy XX wieku

2. Zakład Narodowy im. Ossolińskich w piśmiennictwie najnowszym – perspektywa bibliologiczna

12-13.10.2017 Książka w mediach: korespondencje i transpozycje UMCS w Lublinie dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska O książce w prasie polskiej. Diachronia i synchronia.
11.10.2017 Biblioteka publiczna w przestrzeni społecznej Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi dr Jacek Ladorucki Jan Augustyniak – nestor łódzkiego bibliotekarstwa publicznego
9-11.10.2017 Żywioły w literaturze dziecięcej: ziemia Katedra Filologii Angielskiej Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie dr hab. Alicja Mazan-Mazurkiewicz „Ściany natarto tłuszczem wiedźmy” – krainy podziemne i przyziemne w baśniach Hansa Christiana Andersena
27.09.2017 Biblioteka wczoraj i… jutro. W setną rocznicę powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (1917-2017) Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oddział w Łodzi 1. dr Magdalena Kwiatkowska

2. dr Rafał Kępa

1. Z perspektywy siódmej dekady. Blaski i cienie działalności ogniw terenowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w latach 1953-2017

2. Książki promujące naukę i wiedzę w łódzkich bibliotekach dla dzieci.

20-22.09.2017 XIV Naukowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej 1. dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak

2. dr Grzegorz Czapnik

Oczekiwania pracodawców a koncepcja nowego kierunku studiów Katedry Informatologii i Bibliologii UŁ
13.09.2017 Biblioteka szkolna w nowej odsłonie Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak co dorośli mogą wiedzieć o zainteresowaniach czytelniczych nastolatków w XXI wieku?
29-30.06.2017 VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa„Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku dr Zbigniew Gruszka Budżet obywatelski a biblioteka publiczna. Analiza wniosków na przykładzie Łodzi
05.06.2017 Bibliotekarze jako moderatorzy czytelnictwa nastolatków: najnowsze formy i metody pracy Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi 1. prof. dr hab. UŁ Mariola Antczak

2. dr Alina Brzuska-Kępa

3. dr Rafał Kępa

4. mgr Monika Wachowicz

1. Jigsaw jako metoda rozbudzania zainteresowań czytelniczych nastolatków (wykład i warsztat)

2. Picturebook – czy tylko dla dzieci? (wykład)

3. Gry planszowe jako element wspierający procesy czytelnicze (wykład, warsztat wraz z dr Aliną Brzuską-Kępą)

4. Tradycyjna czy cyfrowa? Kultura czytelnicza współczesnego nastolatka

4. (warsztat) Technologie komunikacyjno-informacyjne w praktyce

19.05.2017 Komunikacja w bibliotece Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego 1. dr Grzegorz Czapnik

2. dr Alina Brzuska-Kępa

3. dr Zbigniew Gruszka

4. mgr Monika Wachowicz

1. Komunikacja w Bibliotece

2. Picturebok w komunikacji z użytkownikiem dziecięcym (warsztat)

3. Praca z trudnym czytelnikiem (warsztat)

4. Praca zdalna i praca w chmurze (warsztat)

17.05.2017 Dylematy w służbie użytkownikom informacji. Między misją a obowiązkiem Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego 1. prof. UŁ dr hab. Stanisława Kurek-Kokocińska

2. dr Alina Brzuska-Kępa

3. dr Rafał Kępa

1. Idea służby użytkownikom w zawodach bibliotekarskich i informacyjnych. Wybrane problemy

2. Książka w bibliotece dla dzieci. Powinności i rzeczywistość

3. „Dobra robota w bibliotece”

15.11.2016 Bibliotekarze jako moderatorzy czytelnictwa nastolatków: najnowsze formy i metody pracy Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ 1.prof. UŁ dr hab. Mariola Antczak

2.dr Alina Brzuska-Kępa

3.dr Rafał Kępa

4.mgr Monika Wachowicz doktorantka KIiB UŁ

1. Jigsaw jako metoda rozbudzania zainteresowań czytelniczych nastolatków

2. Top 10″ dla nastolatków – co polecają bloggerzy?

3. Gry planszowe  jako element wspierający procesy edukacyjne

4. Tradycyjna czy cyfrowa? Kultura czytelnicza współczesnego  nastolatka

Warsztaty:

1.prof. UŁ dr hab. Mariola Antczak: Jigsaw „od kuchni”: inspirująca metoda rozbudzania zainteresowań czytelniczych nastolatków na przykładzie wybranej literatury

2. mgr Monika Wachowicz, mgr Piotr Szeligowski (doktoranci Katedry IiB): Strony edukacyjne dla młodzieży w Internecie

3. dr Alina Brzuska-Kępa, dr Rafał Kępa: Gry planszowe jako element wspierający procesy edukacyjne

20-21.10.2016 Kultura czytelnicza młodego pokolenia Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ

Muzeum Miasta Łodzi

1. dr Alina Brzuska-Kępa

2. dr Rafał Kępa

3. dr hab. prof UŁ Stanisława Kurek vel Kokocińska

4. dr hab. Alicja Mazan-Mazurkiewicz

5. dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska

6. dr Agata Walczak-Niewiadomska

1. „Czym skorupka za młodu nasiąknie…”Kultura czytelnicza przedszkolaków (na wybranych przykładach)

2. Z Darwinem i Hawkingiem na placu zabaw. Wielcy uczeni w literaturze dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym

3. Panorama cyfrowych katalogów w polskich bibliotekach dla dzieci

4. „Bo książki są za drogie”, czyli o potrzebie metanoi

5. „Bravo” dla młodzieży (1991-2015)

6. Wczesna alfabetyzacja w polskich bibliotekach publicznych – zarys badań

5.10.2016 Biblioteka w akcji Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, PBW w Łodzi dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak, dr Z. Gruszka Komunikat: IV edycja Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej.
29-20.09.2016 Women in Science – Tradition of Maria Skłodowska-Curie Politechnika Łódzka dr hab. prof. UŁ Stanisława Kurek vel Kokocińska Academic careers of women in bibliology and information science in the light of jubilee books, dedicated publications and autobiographiestitle (Kariery naukowe kobiet w bibliologii i informatologii w świetle ksiąg jubileuszowych, publikacji dedykowanych i autobiografii)
15.06.2016 Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy bibliotekarza z młodymi czytelnikami Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi

Zarząd Okręgu SBP w Łodzi

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie

Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ

dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy bibliotekarzy
19-21.05.2016 The Child and the Book International Conference: Children’s Literature and Play Uniwersytet Wrocławski dr Agata Walczak-Niewiadomska 100 Shades of Play in a Library
19-20.05.2016 Informacja, komunikacja, społeczeństwo Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Narodowego Uniwersytetu Politechniki Lwowskiej 1. dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak

2. dr Jacek Ladorucki

1.Studenci jako użytkownicy bibliotek naukowych

2. Ewolucja profesji bibliotekarskiej – od mitologizacji do dehumanizacji

19-20.05.2016 Biblioteka naukowa w systemie procesów integracyjnych i komunikacyjnych Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki 1 dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak

2. prof. UŁ dr hab. Stanisława Kurek  vel Kokocińska

3. dr Jacek Ladorucki

1 Oferta biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego a oczekiwania studentów Wydziału Filologicznego

2. Pamięć o historii utrwalona na nośnikach cyfrowych, na wybranych przykładach realizacji w bibliotekach polskich

3. Działania integracyjne i kulturotwórcze polskich bibliotek uniwersyteckich w dobie społeczeństwa informacyjnego (wybrane przykłady z ostatnich lat)

11-13.05.2016 X Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” Uniwersytet Gdański 1. dr Grzegorz Czapnik

2. dr Zbigniew Gruszka

3. Michał Żytomirski (student, st.magisterskie)

1. Ocena popytu na biblioteki wśród użytkowników rzeczywistych i potencjalnych: możliwości i wyznania

2. Kryterium dostępności jako wskaźnik jakości. Model rozproszony bibliotekarstwa publicznego na przykładzie łódzkich bibliotek

3.Zarządzanie relacjami z klientem instytucjonalnym biblioteki z perspektywy podmiotów zewnętrznych – Studium przypadk

12.05.2016 VIII konferencja naukowa Homo informatus. Czytelnictwo w dobie rewolucji technologicznej Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu Zdroju dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak Kompetencje informacyjne młodzieży jako wyzwanie dla bibliotekarzy
06.05.2016 Rola biblioteka szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Regionalny ośrodek doskonalenia nauczycieli „WOM” w Częstochowie dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak Nowe wyzwania organizacyjno-edukacyjne dla bibliotekarzy bibliotek szkolnych
2-6.05.2016 wyjazd naukowo-dydaktyczny ERASMUS + Silesian University, Faculty of Philology Chair of Library and lnformation Science prof. nadzw. dr hab. Stanisława Kurek vel Kokocińska Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE1.  Library’s social mission. Chosen concepts and theoretical background

2. Digital services of a modern public library

3.  Services of a modern library for seniors

4. Services of a modern library for ethnic miniorities

25-26.04.2016 „KSIĄŻKA, BIBLIOTEKA, INFORMACJA – MIĘDZY PODZIAŁAMI A WSPÓLNOTĄ” Instytut Dziennikarstwa i Informacji UJK 1. dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska

2. dr hab. prof UŁ Ewa Andrysiak

3. dr Zbigniew Gruszka

4. dr Magdalena Kwiatkowska

1. Od podziału do wspólnoty: przypadek tygodnika „Do rzeczy” (2013-2015).

2. Kaliskie edycje druków lwowskich. Przyczynek do kontaktów edytorskich w Polsce międzywojennej

3. Informacja regionalna w bibliotekach – instytucje, oferta, problemy na przykładzie województwa łódzkiego

4. Bibliotekarze polscy na forum międzynarodowym w latach 1989-2015

11-13.04.2016 wyjazd naukowo-dydaktyczny ERASMUS+ University of Latvia (Riga), Department of Information and Library Studies dr Agata Walczak-Niewiadomska 1. Public libraries for children in Poland – current trends2. Emergent literacy as one of the key services of public library

3. Family librarianship

4. New media in the library for children

15.03.2016 Biblioskan: monitoring i ewaluacja w bibliotekach publicznych Fundacja Normalne Miasto Fenomen; Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ 1. dr Grzegorz Czapnik

2. dr Zbigniew Gruszka

1. Odległość od biblioteki: wskaźniki a rzeczywistość

2. Łódzkie bibliotekarstwo publiczne jako wyzwanie w praktyce zarządzania

15.03.2016 Książka i technologie Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. Oddział Warszawski. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW dr Jacek Ladorucki W stronę dynamiki książki. Multimedialne aspekty typografii futurystycznej i awangardowej w Polsce międzywojennej.
16-18.02.2016 Kniha ve 21. Stoleti Slezska univerzita v Opave 1. prof. Mariola Antczak

 

2. dr Grzegorz Czapnik

 

3. dr Zbigniew Gruszka

 

4. dr Jacek Ladorucki

 

5.dr Agata Walczak-Niewiadomska

1. Polskie mediateki: czas podsumowań (Polské knihovny: čas zúčtování)

2. 15 minut jazdy samochodem: czy dystans do biblioteki publicznej jest jeszcze istotny? (15 minut jízdy autem: je vzdálenost do veřejné knihovny ještě podstatná?)

3. Uczenie się bibliotek jako przykład nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury (Učící se knihovna jako příklad moderního managementu kulturních institucí)

4. Dziedzictwo środkoweuropejskie jako wyzwania dla bibliotej w państwach Grupy Wyszhradzkiej (Dědictví Střední Evropy jako výzva pro knihovny v zemích V4 – Visegrádské skupiny – Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko)

5. Bibliotekarstwo dziecięce w XXI wieku – czy tylko dla dzieci? (Dětské knihovnictví v 21. století – je jen pro děti?)

3.02.2016 Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna „Wyzwania animatorów kultury czytelniczej dzieci i młodzieży”

 

Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ 1. dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak

2. dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak

3. dr Alina Brzuska-Kępa

4. dr Zbigniew Gruszka

5. dr Rafał Kępa

6. dr Rafał Kępa

7. dr Jacek Ladorucki

1. Metody aktywizujące w krzewieniu kultury czytelniczej dzieci(referat)

2. Metody aktywizujące w krzewieniu kultury czytelniczej dzieci (warsztaty)

3. Inicjatywy promujące kulturę czytelniczą w województwie łódzkim (referat)

4. Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna jako narzędzie krzewienia kultury czytelniczej wśród młodzieży(referat)

5. Gry planszowe jako element kształtowania kultury czytelniczej (referat)

6. Gry planszowe jako element kształtowania kultury czytelniczej (warsztaty)

7. Segment audiopublikacji dla dzieci i młodzieży w Polsce (referat)

14-16.01.2016 Historia kultury popularnej w Polsce do 1939 roku Uniwersytet SWPS Humanistycznospołeczny w Warszawie dr Jacek Ladorucki Wzniosłe, piękne i polskie. O poszukiwaniu „stylu narodowego” w masowych wydaniach tomików poetyckich w II Rzeczypospolitej
10.12.2015 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków – wczoraj i dziś Uniwersytet Śląski dr Zbigniew Gruszka Prasa jako wyraz tęsknoty za utraconą Ojczyzną. Rozważania wokół czasopisma „Waldenburger Heimatbote”
3-4.12.2015 Współczesny polski system medialny. Procesy tabloidyzacji i komodyfikacji polskich mediów Instytut Dziennikarstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska „Fakt” kulturalny: oferta tabloidu (w latach 2010-2014)
2-4.12.2015 Przełamując granice książki Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego 1. dr Grzegorz Czapnik / dr Zbigniew Gruszka

2. dr Jacek Ladorucki

3. dr Rafał Kępa

1. Założenia metodologiczne reedytorstwa prac naukowych 2 połowy XX w. – na przykładzie Życia książki Jana Muszkowskiego (1951)

2. Pisanie obrazem – czytanie zmysłami. Czy książki (artystyczne) są (jeszcze) obiektem zainteresowań bibliogów?

 

3. Katalogi OPAC bibliotek naukowych jako narzędzie do badań nad książką, biblioteką i czytelnictwem

27.11.2015 Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2013-2015 Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii w Bydgoszczy 1. dr Zbigniew Gruszka

2. dr Magdalena Kwiatkowska

 

3. dr Evelina Kristanova

4. prof. Andrzej Wałkówski

1. Lektury Wypędzonych. Książka na łamach czasopisma „Waldenburger Heimatbote” w latach 1949-2013

2.Prywatny mecenat publikacji naukowych w Królestwie Polskim (1815-1915)

3. Miesięcznik społeczno-kulturalny „Magazyn Familia” (2008-2011) jako przykład pisma familijnego

4. Pióro silniejsze niż pastorał

11-12.11.2015 «ХАРКІВ ЯК УНІВЕРСИТЕТСЬКЕ МІСТО» Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

Центр краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька

Центральна наукова бібліотека

dr Jacek Ladorucki Łódź – szczególny przypadek środkowoeuropejskiej metropolii. Tradycje przemysłowe i kulturalne oraz dziedzictwo wschodniej i środkowej Europy

(„Łódź – a special case of Central European metropolis. Industrial and cultural traditions and heritage of eastern and Central Europe”)

5.11.2015 „Przestrzeń kulturotwórcza biblioteki” Centrum Nauki i Sztuki przy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi dr Alina Brzuska-Kępa „Okna wyobraźni”. Warsztaty z książką obrazkową i ilustrowaną
5.11.2015 „Mit Kresów Wschodnich” Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego prof. Ewa Andrysiak Alfons Parczewski i Wilno
27.10.2015 „Jan Długosz — człowiek wszechstronny” Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu dr Alina Brzuska-Kępa Historia w książkach dla dzieci i młodzieży
22-23.10.2015 „Obcowanie małego dziecka ze sztuką. Wokół literatury, teatru, tańca i sztuk wizualnych” Komitet Nauk Pedagogicznych PAN; Uniwersytet Rzeszowski dr Alina Brzuska-Kępa Książka obrazkowa w kształceniu teoretycznoliterackim
19-21.10.2015 Wspieranie nauczycieli w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych uczniów. Ośrodek Rozwoju Edukacji prof. Mariola Antczak Co wiemy o czytelnictwie nastolatków?

 

15-16.10.2015 Systemy biblioteczne nowej generacji. Platformy usług. Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach dr Grzegorz Czapnik Strategie wyszukiwawcze użytkowników poinformowanych. Analiza historii stron WWW przeglądanych przez finalistów II Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej.
14-16.09.2015 Biblioteki bez użytkowników…? Diagnoza problemu Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku prof. Mariola Antczak Jak zatrzymać obecnych i pozyskać nowych użytkowników bibliotek uczelnianych? Wnioski z badań
10-11.09.2015 „Polska i Rumunia. Wspólnie – obok – blisko” = Polonia şi Romaânia : Împreună – alături – aproape” Związek Polaków w Rumunii prof. Ewa Andrysiak Kalendarze dla Polaków w Rumunii w świetle źródeł bibliograficznych
10-11.09.2015 VI міжнародна науково-практична конференція „Сучасні проблеми діяльності бібліотек в умовах інформаційного суспільства” Н А У К О В О – Т Е Х Н І Ч Н А БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА, Львів (UKRAINA) dr Jacek Ladorucki Biblioteka i mała ojczyzna. Regionalizm, globalizm, kapitał kulturowy i dziedzictwo środkowoeuropejskie jako wyzwania dla współczesnych bibliotek.
23-24.09.2015 Andersenowskie inspiracje w kulturze i literaturze polskiej UMK, Toruń dr Alicja Mazan-Mazurkiewicz „Święta dziewczynko z zapałkami”… Andersenowskie inspiracje w poezji ks. Jana Twardowskiego

Granty i badania naukowe

 1. Międzynarodowy projekt badawczy: BADANIE ZWIĄZKÓW KULTUROWYCH POLSKO-IBERYJSKICH ORAZ POLSKO-IBEROAMERYKAŃSKICH finansowany przez program Santander Universidades i Bank Zachodni WBK (2015-16). Organizatorzy: Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytet Zielonogórski, Pracownia Rysunku i Intermediów Instytutu Sztuk Wizualnych UZ. Pracownia Teorii Sztuki Instytutu Sztuk Wizualnych UZ. Kierownik naukowy: dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ. Wykonawca: dr Jacek Ladorucki
 2. Projekt „Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej” grant przyznany UŁ w 2015 roku w ramach krajowych postępowań konkursowych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykonawca: dr Jacek Ladorucki
 3. Projekt „Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej” grant przyznany UŁ w 2016 roku w ramach krajowych postępowań konkursowych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykonawca: dr Jacek Ladorucki
 4. Projekt: Słownik pracowników książki polskiej; kierownik: dr Magdalena Rzadkowolska; termin realizacji: lata 2012-2016. Grant przyznany w 2011 r. w konkursie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na przygotowanie Suplementu 4 Słownika pracowników książki polskiej.
 5. Projekt: Kultura czytelnicza nastolatków; kierownik: dr hab. prof. UŁ Mariola Antczak; realizacja od 2010 (bez określenia górnej granicy). W ramach realizacji projektu przewidziany jest cykl recenzowanych publikacji zwartych poświęconych kulturze czytelniczej młodego pokolenia.
 6. Projekt: Opracowanie i wydanie nowej edycji „Życia książki” Jana Muszkowskiego; kierownik dr Zbigniew Gruszka, wykonawca dr Grzegorz Czapnik; termin realizacji: lata 2013 – 2015; projekt w ramach grantu dla młodych naukowców Uniwersytetu Łódzkiego. Przygotowanie nowej, naukowej edycji wymagało dotarcia do maszynopisów publikacji oraz odtworzenia warunków pracy Profesora Muszkowskiego nad publikacją, jak również napisania naukowego wstępu osadzającego „Życie książki” w realiach współczesnej bibliologii; w 2015 r. praca była finalizowana i skierowana do recenzji. Planowany czas ukazania się publikacji styczeń 2016.
 7. Projekt: Czasopismo „Waldenburger Heimatbote: offizielles Organ für den gesamten Heimatkreis Waldenburg” jako przykład tytułu o regionalnym i ponadnarodowym znaczeniu dla tożsamości mieszkańców powojennego Wałbrzycha; kierownik dr Zbigniew Gruszka; termin realizacji: lata 2014 – 2015; w ramach grantu dla młodych naukowców Uniwersytetu Łódzkiego.
 8. M. Antczak, M. Kalińska-Kula  Marketing wewnętrzny w bibliotekach województwa łódzkiego; termin realizacji: październik 2015 – listopad 2017.

Publikacje

Publikacje zwarte pracowników Katedry

dostępne w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego pod adresem:

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php/kategoria-produktu/publikacje/bibliologia-i-informatologia/

Mariola Antczak, Zbigniew Gruszka (red.), Interdyscyplinarium nauk o mediach i kulturze. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.

Mariola Antczak, Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Łódzkie biblioteki publiczne: czas zmian, czas wyzwań. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.

Mariola Antczak, Magdalena Kalińska-Kula, Biblioteczny marketing wewnętrzny w teorii i praktyce: Na przykładzie bibliotek województwa łódzkiego. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.

Agata Walczak-Niewiadomska, Wczesna alfabetyzacja i jej miejsce w działalności bibliotek publicznych. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.

Mariola Antczak (red.), Magdalena Przybysz-Stawska (współpraca red.), Słownik członków Łódzkiego Towarzystwa Naukowego: 2010-2015. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, 2018.

Oczekiwania pracodawców a koncepcja nowego kierunku studiów Katedry Informatologii i Bibliologii UŁ / Mariola Antczak, Grzegorz Czapnik / / Praktyka i Teoria Informacji  Naukowej i Technicznej 2017 t. XXV nr 1, s. 17-26. – ISSN 1230-5529
Jadwiga Konieczna (red.), Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Przyszłość i teraźniejszość, Wydawnictwo SBP, 2017. Praca zbiorowa zrealizowana z udziałem obecnych i byłych pracowników Katedry: Jadwigi Koniecznej, Stanisławy Kurek-Kokocińskiej, Andrzeja Mężyńskiego, Zbigniewa Gruszki, Magdaleny Kwiatkowskiej, Magdaleny Rzadkowolskiej.
Zbigniew Domżał, Andrzej Wałkówski, Imię róży inaczej…W tajemniczym świecie pisarzy i rękopisów klasztoru cystersów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.
Mariola Antczak (red.), Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017.
Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska (red.), Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? O tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017.
Jadwiga Konieczna, Stanisława Kurek-Kokocińska (red.), Uniwersyteckie kształcenie bibliotekarzy. W 70-lecie studiów bibliotekoznawczych i informacyjnych na Uniwersytecie Łódzkim. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016

 

Magdalena Przybysz-Stawska, Agata Walczak-Niewiadomska, Dorobek publikacyjny pracowników i doktorantów Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2006-2015: monografia bibliograficzna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016

 

Jacek Ladorucki, Gdy otworzyli bramy, zaczęłam iść w stronę domu…: rozmowy z Joanną Muszkowską-Penson. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016

 

Słownik pracowników książki polskiej. Suplement 4 / pod red. M. Rzadkowolskiej. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskiej, 2016
Życie książki : edycja krytyczna / Jan Muszkowski; w opracowaniu Grzegorza Czapnika i Zbigniewa Gruszki, ze wstępem Hanny Tadeusiewicz. Łódź-Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015

 

Biblioteki i książki w życiu nastolatków / red. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015
W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / red. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015

 

Książki w życiu najmłodszych / red. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015
Alicja Mazan-Mazurkiewicz: Liryka ks. Jana Twardowskiego: spotkanie ze św. Teresą z Lisieux. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015
Helena Więckowska: bibliotekarz, historyk, bibliolog / red. Jadwiga Konieczna, Magdalena Rzadkowolska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015
Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki: tradycje i kontynuacje / red. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014

 

Oblicza współczesnej bibliologii: konteksty i transgresje / red. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014

 

Informacja, biblioteka, społeczeństwo. Z prac bibliologicznych kół naukowych w Polsce / red. Jacek Ladorucki, Zbigniew Gruszka. Łódź: Wydawnictwo, 2013

 

Media a czytelnicy. Studia o komunikacji i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia / praca zbiorowa pod red. nauk. Marioli Antczak, Aliny Brzuski-Kępy, Agaty Walczak-Niewiadomskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.
Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku: szkice bibliologiczne / praca zbiorowa pod red. nauk. Marioli Antczak, Aliny Brzuski-Kępy, Agaty Walczak-Niewiadomskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.
Magdalena Przybysz-Stawska: Książka na łamach wybranych czasopism w Polsce u progu XXI wieku. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013

Evelina Kristanova:Książka na łamach katolickich czasopism społeczno-kulturalnych w Polsce w latach 1945-1953. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012

 
 

 

Zbigniew Gruszka: Przegląd Biblioteczny: monografia. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012

Agata Walczak-Niewiadomska

Jan Sobczyński (1861-1942). Kronikarz Kalisza

Rok. wyd. 2012

 

 

Ludzie i książki: studia i szkice bibliologiczno-biograficzne : księga pamiątkowa dedykowana Profesor Hannie Tadeusiewicz
red. Ewa Andrysiak

Rok wyd. 2011

 

 

Podręczny słownik bibliotekarza
oprac. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka ; przy współpracy Hanny Tadeusiewicz

Rok wyd. 2011

Jadwiga Konieczna, Mariola Antczak (red.)

Nakładem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ukazała się najnowsza publikacja zatytułowana „Między teorią a praktyką: wybrane zagadnienia z zakresu kultury książki dzieci i młodzieży”, w której swoje artykuły zamieścili m.in. pracownicy Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ. Praca zbiorowa pod redakcją Jadwigi Koniecznej i Marioli Antczak diagnozuje potrzeby polskiej oświaty. Teksty – co podkreśla recenzent prof. dr hab. Bogusław Śliwerski – są skierowane „[…] do nauczycieli-bibliotekarzy i kadr ich kształcących, ale także powinni do nich sięgnąć wszsycy ci, którzy zajmują się polityką czy animacją kulturalno-oświatową”.

Rok wyd. 2011

Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III
pod red. Hanny Tadeusiewicz
Rok wyd. 2010
Mariola Antczak

Czytelnik uzyskuje pełne kompendium wiedzy na temat zmieniającej się funkcji bibliotek szkolnych i zadań bibliotekarzy i to w kontekście systemu informacyjnego […].
Badania własne Autorki wnoszą nowe elementy do dotychczasowej wiedzy w tym zakresie, szczególnie współpracy pedagogicznej bibliotekarzy z nauczycielami […].
Wykazane trudności i braki u młodzieży w doborze i korzystaniu z materiałów dokumentacyjnych mogą przyczynić się do identyfikacji działań pedagogicznych, a w konsekwencji ich efektywizacji

Z recenzji prof. dr. hab. Włodzimierza Goriszowskiego

Rok wyd. 2010

Stanisława Kurek-Kokocińska (red.)

Profesorowi Bolesławowi Świderskiemu, jako nauczycielowi akademickiemu, wykładowcy kilku pokoleń studentów, młodych pracowników nauki i bibliotekarzy, współorganizatorowi szkolnictwa wyższego, członkowi licznych gremiów i towarzystw naukowych, wiele osób dużo zawdzięcza
(…)
Nadal mam przed oczyma postać Drogiego nam Profesora. Był osobą szczupłą, wysoką, o rysach ascetycznych. Odznaczał się skromnością i taktem. Z usposobienia łagodny. Domator, muzykalny – grał na fortepianie. Miał staranny charakter pisma, co podobno jest odzwierciedleniem duszy. Ton głosu i Jego gestykulacje przypominały maniery arystokratyczne. Nazywano go „Świdrem”

R. Żmuda, Profesor Bolesław Świderski: wspomnienia i refleksje o dyrektorze Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi

Rok wyd. 2009

red. Andrzej Wałkówski

Biblioteki i skryptoria cysterskie na Pomorzu

Rok wyd. 2009

 

Spis treści: Organizacja konferencji – Udział w konferencjach – Granty i badania naukowe – Publikacje