NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH

 • metodologia badań
 • edukacja na poziomie wyższym w zakresie LIS
 • multiliteracies
 • zarządzanie informacją
 • technologie informacyjno-komunikacyjne
 • społeczeństwo informacyjne
 • marketing mediów
 • biblioteki w kontekście społecznym
 • kultura czytelnicza i informacyjna (funkcje książki i prasy w społeczeństwie)
 • prasa

 

NAUKI O KULTURZE I RELIGII

 • metodologia badań
 • biblioteki w kontekście kulturowym
 • biografistyka
 • bibliografistyka
 • edytorstwo publikacji cyfrowych
 • kultura czytelnicza i informacyjna
 • humanistyka cyfrowa
 • regionalistyka
 • prawo i etyka w instytucjach kultury
 • współczesny rynek książki