Medale za chlubne studia przyznane absolwentom Katedry Informatologii i Bibliologii UŁ

 

 • 2020/2021 – Informatologia z biznesowym językiem angielskim, studia II stopnia
 • Paulina Cicha, Paulina Tomaszczyk
 • 2019/2020 – Informacja w środowisku cyfrowym, studia I stopnia
 • Karolina Kurzelewska, Anna Maczużak
 • 2018/2019 – Informacja w środowisku cyfrowym, studia I stopnia
 • Anna Szaszkiewicz, Maciej Zaremba
 • 2017/2018 – Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia II stopnia
 • Aleksandra Andrzejewska
 • 2016/2017 – Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia II stopnia
 • Anna Grygiel
 • 2015/2016 – Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia II stopnia
 • Marlena Bartos, Paulina Krzewicka
 • 2014/2015 – Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia II stopnia
 • Aleksandra Janiak, Alicja Januszkiewicz