Od roku akademickiego 2013/14 Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ jest organizatorem Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej, której celem jest rozbudzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowań związanych z książką, informacją, kulturą czytelniczą i biblioteką. Zapraszamy uczniów, nauczycieli i bibliotekarzy do wzięcia udziału w eliminacjach. We wrześniu 2018 r. rozpoczynamy szósta edycję!

TEMATY WYPRACOWAŃ NA I ETAP VI EDYCJI 2018/2019

  1. Dlaczego nie/polecam książki/-ę Matthew Pearla pt. „Złodzieje książek”?
  2. Czy warto wybrać w przyszłości zawód związany z zarządzaniem informacją?
  3. Najpiękniejsze biblioteki świata, czyli innowacyjne rozwiązania architektoniczne.

Aby dokonać zgłoszenia, prace uczniów w powołanej komisji szkolnej należy ocenić według formularza w Załączniku 5, a dane z pracy komisji wraz z dalszymi informacjami i podpisami przekazać Komitetowi Głównemu Olimpiady za pośrednictwem Załącznika 2 na adres: Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna, Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź. Informacje dotyczące realizacji etapu okręgowego zostaną przekazane w połowie grudnia.

WAŻNE TERMINY VI EDYCJI 2018/2019

DATA / TERMIN DZIAŁANIE
1 września 2018 Start Olimpiady
wrzesień 2018 Popularyzacja Olimpiady wśród jej potencjalnych uczestników
15 października – 30 listopada 2018 Praca Komisji Szkolnych nad realizacją etapu I Olimpiady
do 1 grudnia 2018 Przesyłanie do Organizatora sprawozdań z realizacji I etapu Olimpiady przez Komisje Szkolne (wg Załącznika nr 2 do Regulaminu)
7 stycznia 2019 Etap II Olimpiady
do 31 stycznia 2019 Powiadomienie Komisji Szkolnych o wynikach II etapu
15 kwietnia 2019 Etap III Olimpiady (finał); w tym dniu również: ogłoszenie wyników; uroczyste wręczenie nagród i dyplomów

Publikujemy ponadto literaturę rekomendowaną do 2 i 3 etapu:

KORYŚ I. [et al.] 2018 Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku. Biblioteka Narodowa. [dostępne również online]

Matthew Pearl. Złodzieje książek. Sonia Draga

PULIKOWSKI Arkadiusz 2016. Zasoby wyszukiwania informacji naukowej. W: Babik W. red.. Nauka o Informacji. Wydaw. SBP, s. 534-537

RADWAŃSKI  Andrzej 2016.Komputerowe przetwarzanie informacji. W: Babik W. red.. Nauka o Informacji. Wydaw. SBP, s. 501-502

ŚWIGOŃ Marzena 2016. Bariery informacyjne W: Babik W. red.. Nauka o Informacji. Wydaw. SBP, s.457-468

ŚWIGOŃ Marzenia 2012. Zarządzanie wiedzą i informacją : podstawy teoretyczne, badania w wymiarze indywidualnym. Wydaw. UWM

Podstawa prawna

Regulamin

Załącznik 1 Skład Komitetu Głównego Olimpiady [pdf, 21 KB]

Załącznik 2 Formularz sprawozdania Komisji Szkolnej I etapu Olimpiady [doc, 39 KB]

Załącznik 3 Program Olimpiady [pdf, 24 KB]

Załącznik 4 Wzór zaświadczenia [pdf, 43 KB]

Załącznik 5 Formularz pomocniczy oceny esejów z I etapu dla Komisji Szkolnych[pdf, 35 KB]

Oświadczenie RODO do podpisu

Zarządzenie Rektora nr 21 z dnia 30.10.2017 roku w sprawie powołania przy Katedrze Informatologii i Bibliologii UŁ Komitetu Głównego Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej

Plakat VI edycji

Prezentacja o Olimpiadzie [do pobrania]

Poprzednie edycje

Łącznie w poprzednich edycjach wzięło udział ponad 540 osób. Komitet Główny powołał 7 komisji okręgowych. Wręczono 435 dyplomów. Finaliści co roku otrzymują cenne nagrody rzeczowe, a laureaci dodatkowo indeks na studia i czytniki e-booków.