Opiekunem I roku studiów licencjackich (2020/2021) oraz I roku studiów magisterskich (2020/2021) jest

mgr Michał Żytomirski

kontakt:

michal.zytomirski@uni.lodz.pl

pok. 2.09