aktualizacja planów zajęć

24.02.2020

Marketing wewnętrzny w kontekście bibliotek. Warto przeczytać najnowszą publikację Marioli Antczak i Magdaleny Kalińskiej-Kuli

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/biblioteczny-marketing-wewnetrzny-w-teorii-i-praktyce/ W monografii zostały zaprezentowane badania dotyczące działań z zakresu marketingu wewnętrznego w bibliotekach województwa łódzkiego. Obszerna część teoretyczna zawiera informacje na temat roli bibliotek we współczesnym społeczeństwie informacyjnym oraz analizę koncepcji marketingu wewnętrznego. Autorki, wykorzystując do realizacji wyznaczonych celów badawczych wszechstronne studia literaturowe, odnoszą się do obowiązujących przepisów prawnych, wskazują na współczesne funkcje, zadania…

Publikacja Marioli Antczak, Grzegorza Czapnika i Zbigniewa Gruszki

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/lodzkie-biblioteki-publiczne/ Biblioteki publiczne są ważnym składnikiem sektora instytucji kultury, ponieważ oferują mieszkańcom nieodpłatny dostęp do wiedzy i zasobów informacyjnych. Ich działalność wpisuje się w szerszy, międzynarodowy kontekst, polegający na takiej organizacji sieci bibliotek, która umożliwi zaspokojenie informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych potrzeb użytkowników. Przeprowadzone badania pozwoliły wyłonić najważniejsze czynniki determinujące korzystanie z łódzkich bibliotek publicznych…

Zachęcamy do lektury nowej publikacji pracowników naszej Katedry

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/interdyscyplinarium-nauk-o-mediach-i-kulturze/ Bibliologia i informatologia, dyscyplina funkcjonująca pod tą nazwą w obszarze nauk humanistycznych w latach 2011–2018, po reformie została włączona do nauk społecznych, tworząc wspólny obszar badawczy z szeroko pojętymi naukami o komunikacji społecznej i mediach. Naukowcy zajmujący się przedmiotami badań przynależącymi do bibliologii i informatologii wciąż jednak piszą teksty z pogranicza nauk humanistycznych i…

Dydaktyka – komunikat

Szanowni Państwo, w związku z odwołaniem zajęć Zarządzeniem Rektora nr 100 z dn. 11 marca 2020 roku zwracam się do kadry dydaktycznej oraz studentów z prośbą o kontynuowanie programu zajęć za pośrednictwem środków nauczania na odległość (poczta elektroniczna, komunikatory, telefony). Proszę o dołożenie wszelkich starań, aby realizować program i efekty uczenia się, udostępniając studentom prezentacje,…

władze Uniwersytetu Łódzkiego od dnia 11.03 zawieszają, do 14 kwietnia 2020 r., działalność dydaktyczną Uczelni

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, opierając się na zaleceniach instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwowe, władze Uniwersytetu Łódzkiego od dnia 11.03 zawieszają, do 14 kwietnia 2020 r., działalność dydaktyczną Uczelni (tj. wykłady, ćwiczenia i inne zajęcia). Zamknięte dla użytkowników będą m.in. BUŁ i Centrum Wychowania Fizycznego UŁ   komunikat Rektora

Polecamy do lektury

Marcin Wilkowski. Wprowadzenie do historii cyfrowej. Gdańsk 2013. Dostęp: http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/wprowadzenie_do_historii_cyfrowej/wprowadzenie_do_historii_cyfrowej.pdf

Odwołany Dzień Otwarty

W związku z decyzją Rektora UŁ o odwołaniu wszystkich uroczystości, zgromadzeń i konferencji naukowych oraz imprez sportowych odbywających się na UŁ do 15 marca, informujemy, że zaplanowany na 6 marca Dzień Otwarty Wydziału Filologicznego UŁ nie odbędzie się. Decyzja spowodowana jest istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym.   W związku z powyższym planowane wstępnie na 6 marca godziny dziekańskie…