Plany zajęć są już gotowe!

dodano numery sal zajęć seminaryjnych (zaktualizowano 02.10)

dodano nowe plany zajęć

Aktualizacja 30.09 zaktualizowano plany dodano sale dydaktyczne ZAJĘCIA (WTORKOWE/ŚRODOWE): Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych mgr Michał Żytomirski gr I ćwiczenia sala 1.11 (II lic) Projektowanie informacji w środowisku sieciowym dr Zbigniew Gruszka 45h lab gr II sala 1.11 godz. 13:30 – 15:45 (III lic) Zarządzanie informacją dr Zbigniew Gruszka wykład 15h do połowy semestru sala…

Zajęcia dr Magdaleny Kwiatkowskiej

II Rok mgr: W dniu 1 października zajęcia dr M. Kwiatkowskiej z Zarządzania relacjami z klientem rozpoczną się o g. 9.00 III Rok licencjatu: Pierwsze Seminarium dyplomowe dr M. Kwiatkowskiej zostało jednorazowo przeniesione z czwartku (3 X) na środę (2 X) na g. 10.15.

Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego dla prof. nadzw. dr hab. Marioli Antczak

W dniu 20.09.2019 Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 1300/19 w sprawie przyznania prof. nadzw. dr hab. Marioli Antczak Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 03 października 2019 r. w trakcie…

informujemy o nowych zarządzeniach Rektora UŁ:

  nr 109 z dnia 16.09.2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 53 Rektora UŁ z dnia 11.04.2019 r. w sprawie zasad i trybu szkolenia w Uniwersytecie Łódzkim studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: załącznik zarz. nr 109 z 16.09.2019 r.