plany zajęć - lato 2022

aktualizacja: 28.02.2022

Inauguracja

#informator Przed nami inauguracja roku akademickiego Poniżej znajdziecie garść ważnych informacji. 27.09 Ogłoszenie planów zajęć (po godz. 12:00): kiib.uni.lodz.pl/plany-zajec/ 30.09 9:30 – 09:50 Spotkanie pierwszych lat (lic + mgr) Spotkanie poprowadzą Kierownik Katedry wraz z Opiekunem pierwszych lat – Wydział Filologiczny Aula A2 30.09 10:00 Inauguracja Roku Akademickiego Wydział Filologiczny Aula A1

Zarządzenie Rektora UŁ w sprawie zmiany sposobu prowadzenia działalności UŁ w warunkach epidemii

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem nr 198 Rektora UŁ z dnia 9.09.2021 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 174 Rektora UŁ z dnia 18.09.2020 r. w sprawie zmiany sposobu prowadzenia działalności Uniwersytetu Łódzkiego w warunkach epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (ze zm.), regulującym aktualne zasady bezpiecznego prowadzenia działalności przez Uniwersytet Łódzki. Działalność dydaktyczna ma być prowadzona…