aktualizacja 21.10.2020 – plany mogą ulec zmianom

Zajęcia „Projektowanie informacji w środowisku cyfrowym – III lic” rozpoczną się od drugiego tygodnia roku akademickiego. 

Obowiązkowe zajęcia z bloku C (studenci załatwiają we własnym zakresie): 

LIC Blok C I rok /1 semestr  oraz III rok /5 semestr  30h 3 ECTS (zima)
MGR Blok C I rok /2 semestr 30h 3 ECTS (lato)

Podział na grupy I rok LIC:

Pierwsza grupa = osoby z inicjałem nazwiska od A do K

Druga grupa = osoby z inicjałem nazwiska od L do Z

Zajęcia w roku akademickim 2020-2021 planowane są w formie online. We wtorki zajęcia odbywają się stacjonarnie w budynku Wydziału.

Niektóre zajęcia mają formę hybrydową, co oznacza, że ich forma realizacji jest ustalana każdorazowo przez prowadzącego (zdalne/stacjonarne). Wykładowcy będą informowali studentów o planowanej formie realizacji. Jeśli zajęcia odbędą się w danym tygodniu online to te w formie stacjonarnej (we wtorek) już nie (i odwrotnie).

Studia licencjackie

kliknij

Studia magisterskie