INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM

edycja 2023/2024 (1. rok)

Opis kierunku

Siatka – przedmioty podstawowe

Siatka – specjalizacje

Macierz kompetencji

edycja 2022/2023 (2. rok)

Opis kierunku

Siatka – przedmioty podstawowe

Siatka – specjalizacje

Macierz kompetencji

edycja 2021/2022 (3. rok)

Opis kierunku

Siatka – przedmioty podstawowe

Siatka – specjalizacje

Macierz kompetencji

edycja 2020/2021 (zakończona)

Opis kierunku

Siatka – przedmioty podstawowe

Siatka – specjalizacje

Macierz kompetencji

edycja 2019/2020 (zakończona)

Opis kierunku

Siatka – przedmioty podstawowe

Siatka – specjalizacje

Macierz kompetencji

 

edycja 2018/2019 (zakończona)

Opis kierunku

Siatka – przedmioty podstawowe

Siatka – specjalizacja Wirtualne Instytucja Książki

Siatka – specjalizacja Zarządzanie Informacją

Macierz kompetencji – podstawa

Macierz kompetencji – WIK

Macierz kompetencji – ZI

 

edycja 2017/2018 (zakończona)

Opis kierunku

Siatka – przedmioty podstawowe

Siatka – specjalizacja Wirtualne Instytucja Książki

Siatka – specjalizacja Zarządzanie Informacją

Macierz kompetencji – podstawa

Macierz kompetencji – WIK

Macierz kompetencji – ZI

 

Sylwetka absolwenta kierunku Informacja w środowisku cyfrowym

Absolwenci kierunku Informacja w środowisku cyfrowym są przygotowani  do rozpoczęcia kariery zawodowej w różnych typach instytucji i organizacji funkcjonujących, w mniejszym lub większym stopniu, w środowisku cyfrowym lub z wykorzystaniem elektronicznych form i źródeł informacji. Lista wybranych zawodów dla absolwenta: archiwista dokumentów elektronicznych, analityk informacji i raportów medialnych, specjalista zarządzania informacją, specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, broker informacji (researcher), bibliotekarz.