Pliki do pobrania (Rok startowy 2022 – 2023): Obowiązują dokumenty dla rocznika startowego 2019 – 2020

Pliki do pobrania (Rok startowy 2021 – 2022): Obowiązują dokumenty dla rocznika startowego 2019 – 2020

Pliki do pobrania (Rok startowy 2020 – 2021): Obowiązują dokumenty dla rocznika startowego 2019 – 2020

Pliki do pobrania (Rok startowy 2019 – 2020):

Opis kierunku

Program 2019-2020

Macierz kompetencji 2019-2020

Program 2019-2020 specjalizacja Nowoczesne bibliotekarstwo

Program 2019-2020 specjalizacja Architektura informacji

Pliki do pobrania (Rok startowy 2018 – 2019):

Opis kierunku

Program 2018-2019

Program specjalizacji 2018-2019

Macierz kompetencji 2018-2019

 

Sylwetka absolwenta kierunku Informatologia z biznesowym językiem angielskim

Absolwent studiów II stopnia na kierunku INFORMATOLOGIA Z BIZNESOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą w zakresie zarządzania, a także oceny jakościowej i merytorycznej różnych typów informacji oraz charakteryzuje się znajmością języka angielskiego na poziomie B2 ze szczególnym uwzględnieniem Business English. Zna zasady prowadzenia działalności informacyjnych w różnych sektorach gospodarki oraz warsztat prowadzenia badań. Ma umiejętność wyszukiwania, gromadzenia, selekcji, projektowania, przetwarzania, wprowadzania, analizy, syntezy, dokumentowania, weryfikacji i interpretacji informacji. Charakteryzuje się też kompetencjami społecznymi niezbędnymi do pracy, w tym interpersonalnymi i komunikacyjnymi. Nabyta w trakcie studiów wiedza, umiejętności oraz kompetencje umożiwiają mu pracę w sektorze informacyjnym (analityk informacji, analityk ruchu na stronach internetowych, croker informacji, menedżer zawartości serwisów internetowych, specjalista zarządzania informacją i dokumentacją, redaktor serwisu internetowego, redaktor wydawniczy, organizator usług konferencyjnych, projektant stron internetowych, pracownik biura informacji).
Absolwent może podjąć studia doktoranckie, a także być zatrudniony w wyższej uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego