Terminy posiedzeń organów kolegialnych WF oraz zebrań Katedry Informatologii i Bibliologii