Terminy posiedzeń organów kolegialnych WF oraz zebrań Katedry Informatologii i Bibliologii

27 września 2019

 • 11.3013.00 – zebranie Katedry

25 października 2019 (piątek)

 • 10.00 – posiedzenie Komisji ds. stopni naukowych w dyscyplinie literaturoznawstwo i nauki o kulturze i religii;
 • 11.00 – posiedzenie Rady Wydziału Filologicznego;
 • 12.00-14.30 zebranie Katedry
 • 12.00 – posiedzenie Komisji ds. stopni naukowych w dyscyplinie językoznawstwo;

29 listopada 2019 (piątek)

 • 10.00 – posiedzenie Komisji ds. stopni naukowych w dyscyplinie literaturoznawstwo i nauki o kulturze i religii;
 • 11.00 – posiedzenie Komisji ds. stopni naukowych w dyscyplinie językoznawstwo;
 • 11.30-13.00 zebranie Katedry

20 grudnia 2019 (piątek)

 • 16.00-18.00 zebranie specjalne – wigilijne

17 stycznia 2020 (piątek)

 • 10.00 – posiedzenie Komisji ds. stopni naukowych w dyscyplinie literaturoznawstwo i nauki o kulturze i religii;
 • 11.00 – posiedzenie Rady Wydziału Filologicznego;
 • 12.00 – posiedzenie Komisji ds. stopni naukowych w dyscyplinie językoznawstwo;
 • 12.30-14.00 zebranie Katedry

28 lutego 2020 (piątek)

 • 10.00 – posiedzenie Komisji ds. stopni naukowych w dyscyplinie literaturoznawstwo i nauki o kulturze i religii;
 • 11.00 – posiedzenie Rady Wydziału Filologicznego;
 • 12.00 – posiedzenie Komisji ds. stopni naukowych w dyscyplinie językoznawstwo;
 • 12.30-14.00 zebranie Katedry

27 marca 2020 (piątek)

 • 10.00 – posiedzenie Komisji ds. stopni naukowych w dyscyplinie literaturoznawstwo i nauki o kulturze i religii;
 • 11.00 – posiedzenie Komisji ds. stopni naukowych w dyscyplinie językoznawstwo;
 • 11.30-13.00 zebranie Katedry

24 kwietnia 2020 (piątek)

 • 10.00 – posiedzenie Komisji ds. stopni naukowych w dyscyplinie literaturoznawstwo i nauki o kulturze i religii;
 • 11.00 – posiedzenie Rady Wydziału Filologicznego;
 • 12.00 – posiedzenie Komisji ds. stopni naukowych w dyscyplinie językoznawstwo;
 • nie ma zebrania Katedry

22 maja 2020 (piątek)

 • 10.00 – posiedzenie Komisji ds. stopni naukowych w dyscyplinie literaturoznawstwo i nauki o kulturze i religii;
 • 11.00 – posiedzenie Komisji ds. stopni naukowych w dyscyplinie językoznawstwo;
 • 11.30-13.00 zebranie Katedry

26 czerwca 2020 (piątek)

 • 10.00 – posiedzenie Komisji ds. stopni naukowych w dyscyplinie literaturoznawstwo i nauki o kulturze i religii;
 • 11.00 – posiedzenie Rady Wydziału Filologicznego;
 • 12.00 – posiedzenie Komisji ds. stopni naukowych w dyscyplinie językoznawstwo;
 • nie ma zebrania Katedry