Rzecznik Praw Absolwenta zaprasza do konsultacji

Rzecznik Praw Absolwenta zachęca do przesyłania w specjalnym formularzu uwag, analiz oraz konstruktywnej krytyki dotyczącej formalnych barier w dostępie do rynku pracy. Zebrane materiały posłużą analizie problemów, z którymi mają do czynienia absolwenci szkół wyższych, wskazaniu metod ich rozwiązywania oraz oszacowaniu kosztów tych rozwiązań dla budżetu.

Zadaniem Rzecznika Praw Absolwenta, powoływanego na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jest ograniczanie barier w dostępie do wykonywania zawodu zgodnego z wykształceniem i w konsekwencji ułatwianie znalezienia pracy i prowadzenia działalności gospodarczej absolwentom szkół wyższych.

Formularz umożliwiający konsultacje jest opublikowany na stronie MNiSW.

Twoja opinia jest dla mnie kluczowa, dlatego proszę Cię o przesyłanie pomysłów, uwag, analiz oraz konstruktywnej krytyki w sprawach dotyczących funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego, rynku pracy, jak najszerzej ujętej sfery gospodarki i finansów publicznych.
Chcę poważnej analizy problemów, z którymi stykasz się na co dzień, wraz z wskazaniem metod ich rozwiązania i kosztów dla budżetu.
Cały zakres spraw dotyczących gospodarki bezpośrednio wpływa na Twoją sytuację na rynku pracy. Jeśli zastanawiasz się, czy pomysł, o którym chcesz napisać, leży w obszarze moich zainteresowań – tak, bardzo mnie interesuje! Napisz o nim!

Czekam na Twoje pomysły!
Grzegorz Piątkowski
Rzecznik Praw Absolwenta