Zarówno na studiach licencjackich, jak i na studiach magisterskich studenci odbywają praktyki.
Informacja w Środowisku Cyfrowym: 120 godzin praktyk do realizacji w 4 tygodnie

Informatologia z Biznesowym Językiem Angielskim: 60 godzin praktyk do realizacji w dwa tygodnie.

Zamieszczamy poniżej dokumenty związane z praktykami, w których przedstawiono zasady, miejsca odbywania praktyk oraz reguły oceniania:

REGULAMIN PRAKTYKI IŚC

REGULAMIN PRAKTYKI IzBJA

Informacja dotycząca realizacji praktyk zawodowych i specjalizacyjnych w okresie nauczania zdalnego

Koordynatorem praktyk zawodowych jest dr Zbigniew Gruszka