Zarówno na studiach licencjackich, jak i na studiach magisterskich studenci odbywają praktyki.
Informacja w Środowisku Cyfrowym: 120 godzin praktyk do realizacji w 4 tygodnie

Informatologia z Biznesowym Językiem Angielskim: 60 godzin praktyk do realizacji w dwa tygodnie.

Zamieszczamy poniżej dokumenty związane z praktykami, w których przedstawiono zasady, miejsca odbywania praktyk oraz reguły oceniania:

REGULAMIN PRAKTYKI IŚC

REGULAMIN PRAKTYKI IzBJA

Informacja dotycząca realizacji praktyk zawodowych i specjalizacyjnych w okresie nauczania zdalnego

Koordynatorem praktyk zawodowych jest dr Zbigniew Gruszka

 

Wykaz miejsc odbywania praktyk

Centrum Promocji UŁ | https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/centrum-promocji

Centrum Informatyki UŁ | www.helpdesk.uni.lodz.pl

Centrum Informacyjno-Biblioteczne UM | www.cib.umed.lodz.pl

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi | www.wbp.lodz.pl

Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi | www.lib.uni.lodz.pl

Muzeum Miasta Łodzi | www.muzeum-lodz.pl

Centralne Muzeum Włókiennictwa | www.cmwl.pl

Wydawnictwo UŁ | www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

Biblioteka PŁ | www.bg.p.lodz.pl

Qulto (Łódź) | www.qulto.eu

Biblioteka IMP (Łódź) | www.imp.lodz.pl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka (Łódź) | www.pbw.lodz.pl

Łódzki Dom Kultury | www.ldk.lodz.pl

Miejska Biblioteka Publiczna (Łódź) | www.biblioteka.lodz.pl

Biuro Promocji Wydziału Filologicznego UŁ | www.filolog.uni.lodz.pl

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Oddział Martyrologii Radogoszcz | www.muzeumtradycji.pl

Wikimedia Polska | www.wikimedia.pl

TDSoft | https://tdsoft.com/