Informatologia z biznesowym językiem angielskim

Stacjonarne studia II stopnia

Przejdź do serwisu rekrutacyjnego

 

Studia mają na celu przygotowanie studentów do zarządzania informacją (wyszukiwania, selekcjonowania, opracowywania, porządkowania, dokumentowania, projektowania, przetwarzania itp. informacji) głównie w sektorze biznesu, ale nie tylko – również wszędzie tam, gdzie mogą się takie kompetencje okazać przydatne; ponadto przygotowywany jest do płynnego posługiwania się językiem angielskim ze szczególnym uwzględnieniem Business English.

Specjalizacje: Architektura informacji, Nowoczesne bibliotekarstwo.

 

 

 

Kształcenie na kierunku Informatologia z biznesowym językiem angielskim ma na celu:

 • przygotowanie studentów do pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem, a także oceną jakościową i merytoryczną różnych typów informacji (Architektura informacji)
 • umożliwienie osobom pragnącym pracować w nowoczesnych bibliotekach nabycia niezbędnych kompetencji w ramach oddzielnej specjalizacji (Nowoczesne bibliotekarstwo);
 • podniesienie kompetencji językowych zakresie  języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Business English

 

 

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, przedmioty: Business English, Problems of Informatology in English, Conferences and Events Organisation, Research Methodology, Scientific Texts Writing – w języku angielskim.

Studenci odbywają praktyki w firmach biznesowych np. Ericsson lub bibliotekach naukowych/publicznych ( w zależności od wyboru specjalizacji).

 

 

 

 

Główne przedmioty:

Informatologia w Polsce i na świecie, Społeczeństwo informacyjne i jego wyzwania, Ekologia informacji i bezpieczeństwo w sieci, Zarządzanie informacją, Zarządzanie czasem i praca w zespole, Architektura informacji, Informatolog na rynku pracy, Zarządzanie i marketing w biznesie ,Zarządzanie dokumentami w firmie, Problems of Informatology in English, Conference and Events Organisation, Scientific Texts Writing, Business English.

 

 

 

Zasady kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia winien legitymować się dyplomem ukończenia studiów humanistycznych i/lub społecznych licencjackich, magisterskich lub inżynierskich. Od kandydatów oczekuje się zainteresowania procesami zachodzącymi w społeczeństwie informacyjnym. Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.

 

 

 

Sylwetka absolwenta kierunku Informatologia z biznesowym językiem angielskim

Absolwent studiów II stopnia na kierunku INFORMATOLOGIA Z BIZNESOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą w zakresie zarządzania, a także oceny jakościowej i merytorycznej różnych typów informacji oraz charakteryzuje się znajmością języka angielskiego na poziomie B2 ze szczególnym uwzględnieniem Business English. Zna zasady prowadzenia działalności informacyjnych w różnych sektorach gospodarki oraz warsztat prowadzenia badań. Ma umiejętność wyszukiwania, gromadzenia, selekcji, projektowania, przetwarzania, wprowadzania, analizy, syntezy, dokumentowania, weryfikacji i interpretacji informacji. Charakteryzuje się też kompetencjami społecznymi niezbędnymi do pracy, w tym interpersonalnymi i komunikacyjnymi. Nabyta w trakcie studiów wiedza, umiejętności oraz kompetencje umożliwiają mu pracę w sektorze informacyjnym (analityk informacji, analityk ruchu na stronach internetowych, croker informacji, menedżer zawartości serwisów internetowych, specjalista zarządzania informacją i dokumentacją, redaktor serwisu internetowego, redaktor wydawniczy, organizator usług konferencyjnych, projektant stron internetowych, pracownik biura informacji).

Sylwetka absolwenta specjalizacji Architektura informacji: student zna działalność instytucji zarządzających komercyjnie i niekomercyjnie (sektor profit i non-profit) różnego rodzaju informacją, ma wiedzę oraz umiejętności związane z umiejętnościami z zakresu zarządzania informacją w firmie, oraz mają rozwinięte kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w miejscu pracy. Po ukończeniu specjalizacji student może pracować w: ośrodkach informacji naukowej, redakcjach czasopism i gazet, wydawnictwa, polskie media, firmach zajmujących się doradztwem personalnym, consultingiem, analizą rynków, firmach zajmujących się analizą mediów i Internetu, punktach doradztwa i informacji, administracji samorządowej i centralnej w  zakresie zarządzania informacją, na portalach, w redakcjach i serwisach internetowych. Miejscem pracy mogą być ponadto: firmy działające w obszarze wyszukiwania i analizy informacji, analizy dokumentów, tworzenia rozwiązań dla reklamy i e-commerce, czy komercyjne instytucje organizujące i animujące życie kulturalne.

Sylwetka absolwenta specjalizacji Nowoczesne bibliotekarstwo: student zna działalność bibliotek naukowych i publicznych, ma wiedzę i umiejętności oraz rozwinięte kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w miejscu pracy. Po ukończeniu specjalizacji student może pracować w bibliotekach naukowych i publicznych, ośrodkach informacji naukowej, redakcjach czasopism i gazet, wydawnictwach, polskich mediach, punktach doradztwa i informacji, portalach, redakcjach i serwisach internetowych.

 

Po ukończeniu studiów absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

 • bibliotekach,
 • ośrodkach informacji naukowej,
 • redakcjach czasopism i gazet,
 • wydawnictwach,
 • polskich mediach (lokalnych, ogólnokrajowych),
 • firmach zajmujących się doradztwem personalnym, consultingiem, analizą rynków (szczególnie w zakresie wyszukiwania i analizy informacji),
 • firmach zajmujących się analizą mediów i Internetu,
 • punktach doradztwa i informacji,
 • administracji samorządowej i centralnej (w zakresie zarządzania informacją),
 • portalach, redakcjach i serwisach internetowych,
 • firmach (szczególnie w obszarze wyszukiwania i analizy informacji, analizy dokumentów, tworzenia rozwiązań dla reklamy i e-commerce).

 

Przejdź do serwisu rekrutacyjnego

Pliki do pobrania (Rok startowy 2021 – 2022):

Opis kierunku

Program 2021-2022

Program specjalizacji 2021-2022

Macierz kompetencji 2021-2022

Pliki do pobrania (Rok startowy 2018 – 2019):

Opis kierunku

Program 2018-2019

Program specjalizacji 2018-2019

Macierz kompetencji 2018-2019