Czasowniki w opisie efektów kształcenia na podstawie klasyfikacji Blooma

Metody dydaktyczne – Sylabusy UŁ

Formy zajęć a punkty ECTS

 

wybierz rok akademicki

2018/20192019/2020, 2020/2021

__________________

2020 – 2021 (obecny 1. rok)

Program studiów – Informacja w środowisku cyfrowym

Macierz kompetencji – Informacja w środowisku cyfrowym

Program studiów – Informatologia z biznesowym językiem angielskim

  • program specjalizacji – Architektura informacji
  • program specjalizacji – Nowoczesne bibliotekarstwo

Macierz kompetencji – Informatologia z biznesowym językiem angielskim

2019 – 2020 (obecny 2. rok)

Program studiów – Informacja w środowisku cyfrowym

Macierz kompetencji – Informacja w środowisku cyfrowym

Efekty uczenia się dla kierunku Informacja w środowisku cyfrowym

Program studiów – Informatologia z biznesowym językiem angielskim

  • program specjalizacji – Architektura informacji
  • program specjalizacji – Nowoczesne bibliotekarstwo

Macierz kompetencji – Informatologia z biznesowym językiem angielskim

2018 – 2019 (obecny 3. rok)

Program studiów – Informacja w środowisku cyfrowym

Macierz kompetencji – Informacja w środowisku cyfrowym

Macierz kompetencji specjalizacji Wirtualne instytucji kultury

Macierz kompetencji specjalizacji Zarządzanie informacją

Program studiów – Informatologia z biznesowym językiem angielskim

Macierz kompetencji – Informatologia z biznesowym językiem angielskim

Macierz kompetencji specjalizacji – Architektura informacji

Macierz kompetencji specjalizacji – Nowoczesne Bibliotekarstwo