wybierz rok akademicki

2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

__________________

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja w środowisku cyfrowym

Efekty kształcenia dla kierunku Informatologia z biznesowym językiem angielskim

 • Efekty kształcenia dla specjalizacji Architektura informacji
 • Efekty kształcenia dla specjalizacji Nowoczesne bibliotekarstwo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

 • Efekty kształcenia dla specjalizacji Bibliotekarskiej
 • Efekty kształcenia dla specjalizacji Infobrokerskiej

Metody dydaktyczne – Sylabusy UŁ

Czasowniki w opisie efektów kształcenia na podstawie klasyfikacji Blooma

__________________

2018 – 2019

Program studiów – Informacja w środowisku cyfrowym

Macierz kompetencji – Informacja w środowisku cyfrowym

Macierz kompetencji specjalizacji Wirtualne instytucji kultury

Macierz kompetencji specjalizacji Zarządzanie informacją

Program studiów – Informatologia z biznesowym językiem angielskim

Macierz kompetencji – Informatologia z biznesowym językiem angielskim

Macierz kompetencji specjalizacji – Architektura informacji

Macierz kompetencji specjalizacji – Nowoczesne Bibliotekarstwo

2017 – 2018

Program studiów – Informacja w środowisku cyfrowym

 • Program specjalizacji – Wirtualne instytucje książki
 • Program specjalizacji – Zarządzanie informacją

Macierz kompetencji – Informacja w środowisku cyfrowym

Macierz kompetencji specjalizacji Wirtualne instytucji kultury

Macierz kompetencji specjalizacji Zarządzanie informacją

Program studiów – Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

 • Program specjalizacji – Bibliotekarskiej
 • Program specjalizacji – Infobrokerskiej

Macierz kompetencji – Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Macierz kompetencji specjalizacji – Bibliotekarskiej

Macierz kompetencji specjalizacji – Infobrokerskiej

2016 – 2017

Program studiów – Informacja w środowisku cyfrowym

 • Program specjalizacji – Wirtualne instytucje książki
 • Program specjalizacji – Zarządzanie informacją

Macierz kompetencji – Informacja w środowisku cyfrowym

Macierz kompetencji specjalizacji Wirtualne instytucji kultury

Macierz kompetencji specjalizacji Zarządzanie informacją

Program studiów – Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

 • Program specjalizacji – Bibliotekarskiej
 • Program specjalizacji – Infobrokerskiej

Macierz kompetencji – Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Macierz kompetencji specjalizacji – Bibliotekarskiej

Macierz kompetencji specjalizacji – Infobrokerskiej

2015 – 2016

Program studiów – Informacja w środowisku cyfrowym

 • Program specjalizacji – Wirtualne instytucje książki
 • Program specjalizacji – Zarządzanie informacją

Macierz kompetencji – Informacja w środowisku cyfrowym

Macierz kompetencji specjalizacji Wirtualne instytucji kultury

Macierz kompetencji specjalizacji Zarządzanie informacją

Program studiów – Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

 • Program specjalizacji – Bibliotekarskiej
 • Program specjalizacji – Infobrokerskiej

Macierz kompetencji – Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 

Macierz kompetencji specjalizacji – Bibliotekarskiej

Macierz kompetencji specjalizacji – Infobrokerskiej