Konferencja „Biblioteka dla każdego” realizowana przez Bibliotekę Miejską w Łodzi w Partnerstwie z Offentlige Bibliotek, Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni oraz Wojewódzką Bibliotekę
Publiczną w Krakowie.

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 października 2022 r. i jest bezpłatna. Studenci zapisani do udziału w wydarzeniu są zwolnieni z uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych w dniach trwania konferencji.   przydatne linki: https://www.bibliotekadlakazdego.pl/zaproszenie-na-konferencje-podsumowujaca-projekt-biblioteka-dla-kazdego/ https://www.biblioteka.lodz.pl/aktualnosci/konferencja-20-21-pazdziernika-2022   Projekt „Biblioteka dla każdego. Łódź, Gdynia, Kraków, Bergen – różne miasta, wspólna idea. Zwiększenie dostępu do kultury – modelowe rozwiązania polskie…