Termin Nazwa konferencji Organizator Imię i nazwisko  Tytuł referatu
22-24.01.2020 Bobcatsss 2020 Institut Francilien d’Ingénierie des Services (IFIS), Université Paris-Est Marne-la-Vallée, and University of Library Studies and Information Technologies (ULSIT), Sofia, Bulgaria Michał Żytomirski, Remigiusz Żulicki Research on information filters in the Google environment based on the analysis of digital content of students of the Faculty of Management of the University of Lodz
22-24.01.2020 Bobcatsss 2020 Institut Francilien d’Ingénierie des Services (IFIS), Université Paris-Est Marne-la-Vallée, and University of Library Studies and Information Technologies (ULSIT), Sofia, Bulgaria Krzysztof Przesmycki, Agata Ornaf, Zbigniew Gruszka. Types of fake news during the 2019 election campaign in
Poland
22-23.11.2019 IV Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Bibliotekarzy Związek Nauczycielstwa Polskiego [et al.] mgr Michał  Żytomirski Cyfrowe ślady użytkowników cyberprzestrzeni
13-14.05.2019 Rewolucja cyfrowa – dziś i jutro. Infrastruktura, usługi, użytkownicy
Piąta Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Nauka o informacji w okresie zmian
Uniwersytet Warszawski mgr M. Żytomirski Acquiring, Analyzing and Verifying Digital Traces of Internet Users of Polish University Libraries Using the Google Analytics Tool
22-24.01.2019 Bobcatsss 2019 University of Osijek (Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, (Croatia); partners: Linnaeus University (Sweden), Uppsala University (Sweden), The Haque University of Applied Sciences (Netherlands) mgr Michał Żytomirski Digital traces of users of Polish university libraries websites
10-11.05.2018 XII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”: Mobilna biblioteka – mobilne technologie – mobilni bibliotekarze – mobilni czytelnicy Uniwersytet Gdański, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich mgr Michał Żytomirski

 

Wstęp do badań związanych z analizą śladów cyfrowych użytkowników witryn internetowych
polskich bibliotek uniwersyteckich
05.06.2017 Bibliotekarze jako moderatorzy czytelnictwa nastolatków: najnowsze formy i metody pracy Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi mgr Monika Wachowicz Tradycyjna czy cyfrowa? Kultura czytelnicza współczesnego nastolatka

(warsztat) Technologie komunikacyjno-informacyjne w praktyce

19.05.2017 Komunikacja w bibliotece Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego mgr Monika Wachowicz  

Praca zdalna i praca w chmurze (warsztat)

15.11.2016 Bibliotekarze jako moderatorzy czytelnictwa nastolatków: najnowsze formy i metody pracy Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ mgr Monika Wachowicz Gry planszowe  jako element wspierający procesy edukacyjne

mgr Monika Wachowicz, mgr Piotr Szeligowski (doktoranci Katedry IiB): Strony edukacyjne dla młodzieży w Internecie

 

11-13.05.2016 X Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” Uniwersytet Gdański Michał Żytomirski (student, st.magisterskie) Zarządzanie relacjami z klientem instytucjonalnym biblioteki z perspektywy podmiotów zewnętrznych – Studium przypadku.