plany zajęć - zima 2022/2023

aktualizacja: 29.09.2022

Inauguracja Roku Akademickiego

Spotkanie inauguracyjne studentów I lat studiów licencjackich i magisterskich z kierownik Katedry oraz Opiekunem roczników odbędzie się: 30 września, w sali 0.01 w godzinach: od 12:30 do 13:00 studia licencjackie Informacja w środowisku cyfrowym + studia magisterskie Informatologia z biznesowym językiem angielskim.

Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku kierunków I i II stopnia

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 dla studentów I roku kierunków „Informacja w środowisku cyfrowym” i „Informatologia z biznesowym językiem angielskim” na Wydziale Filologicznym odbędzie się 30 września 2022 r. w auli A1 (ul. Pomorska 171/173) o godz. 11.00. Po oficjalnej inauguracji zapraszamy naszych nowych studentów na spotkanie z kierownik Katedry Informatologii i Bibliologii oraz opiekunem roku.

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” w serwisie EBSCO Essentials

Czasopisma Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego indeksowane w bazie EBSCO – w tym nasze katedralne „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” –  zostały włączone do nowego serwisu EBSCO Essentials, który umożliwia dostęp do materiałów i artykułów pełnotekstowych w Open Access indywidualnym użytkownikom rozpoczynającym dopiero badania w otwartej sieci, ułatwiając im tym samym nawiązywanie kontaktów i uwierzytelnianie w bibliotekach oraz powiązanych instytucjach. Dzięki temu badacze uzyskują dostęp do dodatkowych treści dostarczanych…

Konkurs na Najlepsze Prace Licencjackie i Magisterskie roku akademickiego 2020/2021 rozstrzygnięty!

W dniu 23 maja 2022 r. nastąpiło rozstrzygnięcie drugiej edycji Konkursu na Najlepsze Prace Licencjackie i Magisterskie z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz nauk o kulturze i religii w Katedrze Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego. W grupie prac licencjackich: I miejsce: Anna Sikorska – Diagnoza wiedzy, umiejętności i postaw studentów Wydziału Filologicznego…