aktualizacja planów zajęć

12.10.2021

Inauguracja

#informator Przed nami inauguracja roku akademickiego Poniżej znajdziecie garść ważnych informacji. 27.09 Ogłoszenie planów zajęć (po godz. 12:00): kiib.uni.lodz.pl/plany-zajec/ 30.09 9:30 – 09:50 Spotkanie pierwszych lat (lic + mgr) Spotkanie poprowadzą Kierownik Katedry wraz z Opiekunem pierwszych lat – Wydział Filologiczny Aula A2 30.09 10:00 Inauguracja Roku Akademickiego Wydział Filologiczny Aula A1

Zarządzenie Rektora UŁ w sprawie zmiany sposobu prowadzenia działalności UŁ w warunkach epidemii

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem nr 198 Rektora UŁ z dnia 9.09.2021 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 174 Rektora UŁ z dnia 18.09.2020 r. w sprawie zmiany sposobu prowadzenia działalności Uniwersytetu Łódzkiego w warunkach epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (ze zm.), regulującym aktualne zasady bezpiecznego prowadzenia działalności przez Uniwersytet Łódzki. Działalność dydaktyczna ma być prowadzona…

Nawiązaliśmy współpracuję z Wikimedia Polska

Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ nawiązała współpracę z Wikimedia Polska w zakresie realizacji praktyk studenckich. Wikimedia Polska skupia osoby działające na rzecz wolnej wiedzy i otwartej kultury. Wspieramy rozwój polskojęzycznej Wikipedii i jej projektów siostrzanych oraz integrujemy społeczność wikipedystów. Dbamy o digitalizację polskich dóbr kultury i rozwój kompetencji cyfrowych dzieci, młodzieży i dorosłych. sprawdź ofertę…