plany zajęć - zima 2022/2023

aktualizacja: 11.10.2022

Targi Pracy na UŁ 2022

Targi Pracy na Uniwersytecie Łódzkim to doskonała okazja do znalezienia atrakcyjnego miejsca stażu lub pracy. Odkrywaj nowe możliwości jakie dają w Łodzi atrakcyjni pracodawcy. XVI edycja Targów Pracy na Uniwersytecie Łódzkim 27 października Wydział Zarządzania (ul. Matejki 22/26) godz. 9:00 – 15:00. Studenci naszej Katedry uczestniczący w Targach w godzinach 9:00-11.30 są zwolnieni z zajęć…

dr hab. prof. UŁ Ewa Andrysiak Damą Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że emerytowana pracownik naszej Katedry, członkini Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i prezes Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu – prof. Ewa Andrysiak – podczas uroczystego posiedzenia Towarzystwa Bibliofilów w Warszawie 14 października otrzymała najwyższe odznaczenie bibliofilskie, Order Białego Kruka ze Słonecznikiem (Signum Albi Corvi cum Heliantho). Odznaczenie to, ustanowione przez Lubelskie Towarzystwo…

Medale za Chlubne Studia

Studentki naszej Katedry otrzymały Medale Studentów za chlubne studia dla absolwentów roku 2021/2022. Kierownik i wszyscy pracownicy Katedry serdecznie gratulują sukcesu! Natalia Chojnacka – za studia licencjackie „Informacja w środowisku cyfrowym” (obecnie studentka pierwszego roku studiów magisterskich „Informatologia z biznesowym językiem angielskim” Patrycja Simkiewicz – za studia magisterskie „Informatologia w biznesowym językiem angielskim”

Konferencja „Biblioteka dla każdego” realizowana przez Bibliotekę Miejską w Łodzi w Partnerstwie z Offentlige Bibliotek, Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni oraz Wojewódzką Bibliotekę
Publiczną w Krakowie.

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 października 2022 r. i jest bezpłatna. Studenci zapisani do udziału w wydarzeniu są zwolnieni z uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych w dniach trwania konferencji.   przydatne linki: https://www.bibliotekadlakazdego.pl/zaproszenie-na-konferencje-podsumowujaca-projekt-biblioteka-dla-kazdego/ https://www.biblioteka.lodz.pl/aktualnosci/konferencja-20-21-pazdziernika-2022   Projekt „Biblioteka dla każdego. Łódź, Gdynia, Kraków, Bergen – różne miasta, wspólna idea. Zwiększenie dostępu do kultury – modelowe rozwiązania polskie…