Jesteśmy jednostką naukowo-dydaktyczną, prowadzącą badania w zakresie kultury informacyjnej, medialnej i czytelniczej. Przedmiotami naszych badań są: informacja, media oraz komunikacja. Kierunki badań pracowników naukowych Katedry oraz ich publikacje zostały podane przy ich profilach osobowych oraz skompilowane w postaci tabeli. Dominujące dyscypliny naukowe, które reprezentują wykłądowcy Katedry to: 1/Nauki o kulturze i religii w dziedzinie nauk humanistycznych i 2/Nauki o Komunikacji społecznej i mediach w dziedzinie nauk społecznych. Nasi pracownicy uczestniczą w konferencjach naukowych, prowadzą wykłady i warsztaty w Polsce i za granicą, aktywnie publikują wyniki swoich badań w formie książkowej i na łamach czasopism, realizują granty i projekty naukowe. Za swoją działalność o charakterze naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym zdobywają liczne nagrody.

Katedra jest również organizatorem konferencji i innych wydarzeń o charakterze naukowo-dydaktycznym; jednym z najbardziej znanych wydarzeń w tym zakresie jest (od 2010 roku) cykliczna międzynarodowa konferencja naukowa Kultura Czytelnicza Młodego Pokolenia.

Wydajemy czasopismo naukowe Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, zajmujemy się opracowywaniem Słownika Pracowników Książki Polskiej prowadząc samodzielną Pracownię.

W ramach działalności dydaktycznej prowadzimy dwa kierunki studiów, jeden na poziomie licencjatu Informacja w środowisku cyfrowym i drugi w formie studiów magisterskich Informatologia z biznesowym językiem angielskim.

 

Prowadzimy współpracę z wieloma organizacjami i jednostkami naukowymi.